Så väljer du skidvalla utan gifter

Så väljer du skidvalla utan gifter

Skidsäsongen är äntligen här och det är dags att behandla skidorna så att de glider! Men är du medveten om att många skidvallor, speciellt äldre sådana, innehåller ämnen som är skadliga för människor och miljön?

Perfluorerade ämnen (PFAS-ämnen) tillsätts i skidvalla, ytterkläder och exempelvis teflonstekpannor för att ge produkterna en fett-, smuts- och vattenavstötande yta. PFAS-ämnen finns inte naturligt i miljön - de är endast syntetiskt framställda. Dessa ämnen används i skidvalla eftersom de reducerar friktionen mot snön och gör därmed att skidorna glider bättre.

Även det Internationella skidförbundet
FIS har reagerat på miljöeffekterna av PFAS, men avsaknaden av metoder för att snabbt avgöra om åkarna har fluor under skidorna eller inte har gjort att ett förbud dröjer. Men du som privatperson kan förstås välja bort ämnet redan nu.

Alla perfluorerade ämnen är svårnedbrytbara. De bryts inte ner i naturen utan de bioackumuleras, det vill säga ansamlas i djur och människor. Dessa ämnen binder till proteiner i kroppen och lagras i exempelvis levern och blodet. I naturen har man mätt högre halter av PFAS närheten av skidspår än vid referensområden. Fluorpartiklarna binds fast i snön och då den smälter överförs de till den underliggande markytan.

PFAS sprids främst med vatten, men även i luften och påverkar yt- och grundvatten, till och med i den grad att vissa grundvattentäkter i Sverige har blivit obrukbara. Man har hittat ett samband mellan ett intag av PFAS via dricksvatten och försämrat immunförsvar. Dessutom är det allmänt bekant att professionella vallare drabbas av fluorfrossa, en influensaliknande respons, eftersom deras blod innehåller till hundratals högre halter av PFAS än genomsnittet.

Tänk på att valla som innehåller fluor är giftigt både vid tillverkning, slipning, vallning och vid själva åkningen. I nuläget har forskningen redan visat att PFOA och PFOS kan klassificeras som reproduktionstoxiska och misstänkt cancerframkallande men det behövs mer information kring de tusentals olika PFAS-ämnen.

Vilken valla ska jag välja då?
Köp Svanen-märkt skidvalla, det är det mest miljövänliga glidvallan som finns på marknaden och innehåller ingen fluor. Om din butik inte har det i utbudet - tipsa dem att beställa in! Just nu finns det endast en produkt med Svanen-märkning. Om du köper skidvalla utan Svanen-märke, se till att den är fluorfri (kolla på förpackningen!), men även att den baserar sig på oljefria medel. Nuförtiden finns också skidor som inte behöver alls någon valla! Nästa gång det blir aktuellt att skaffa skidor kan du välja vallningsfria skidor.

Vad gör jag med valla jag inte längre vill använda?
Om förpackningen bär varningsmärken och innehållet har fluor får produkterna inte slängas i vanligt avfall. De hanteras som giftigt avfall och måste föras till en inlämningsstation.


Se alla artiklar