Så agerar Marthaförbundet vid ett planerat elavbrott

Så agerar Marthaförbundet vid ett planerat elavbrott

I vinter kan Marthaförbundets verksamhet kan komma att påverkas av de roterande elavbrott som stamnätsbolaget Fingrid kan införa.

Elavbrotten kan bli aktuella om det till exempel blir väldigt kallt, och de genomförs enligt ett roterande system på olika håll i Finland. Elen stängs då av lokalt, och för hushållen innebär det ett par timmars strömavbrott då och då. Planen för frånkopplingen har gjorts upp i förväg så att mer kritiska konsumenter, såsom sjukhus, inte blir utan ström.

Marthaförbundet ordnar som vanligt många kurser och tillfällen under vintern, för både allmänheten och olika målgrupper. Skulle det bli elavbrott strax innan kursen, ställs kursen in och eventuella deltagaravgifter ersätts.

Vi samlar in deltagarnas telefonnummer i samband med kursanmälan under vintern, så att vi vid ett planerat elavbrott kan informera om att kursen är inställd via sms.

Vi önskar alla en trevlig och trygg vinter!

Läs mer om roterande elavbrott här

  • På frågor om Marthaförbundets agerande vid elbrott svarar verksamhetsledare Annika Jansson: annika.jansson@martha.fi eller 050 302 3363
Se alla artiklar