Roosa Mikkola: "Ett uppiggande dopp i havet"

Roosa Mikkola: "Ett uppiggande dopp i havet"

Tänk dig en härlig sommardag. Du är ute vid havet, vattenytan glittrar, en lätt salt doft svävar över vattnet och du kan kanske höra några enstaka måsar skräna. Du får riktigt lust att ta dig ett dopp i havet. Men det är algblomning på gång och dessutom finns det en massa trådalger överallt och botten är slemmig.

Så det blir inget dopp, återigen.

Livet vid den finska kusten har naturligtvis alltid präglats av havet. Det har erbjudit oss arbete, livsmedel och möjlighet till rekreation. Tusentals vrak i Östersjön visar vad havet har betytt för oss genom åren. I dag sker ungefär 90 procent av vår export och cirka 80 procent av vår import över havet, eftersom de största städerna i Finland finns vid kusten. För rekreation söker vi oss till hav och vattendrag.

Nästan hela Finland hör till Östersjöns avrinningsområde, vilket innebär att även de som bor flera hundra kilometer från kusten påverkar havet genom sina val i vardagen. Genom kraftig användning och belastning av havet har vi också ett ansvar för det.

Flera internationella och nationella avtal förbinder oss att skydda den biologiska mångfalden, trots detta har bland annat populationen av ryggradsdjur under de senaste fem-tio åren globalt minskat med 68 procent, enligt Världsnaturfondens Living Planet 2020-rapport.

I Finland har vi exceptionellt mycket insamlad information om livet under havsytan: en fjärdedel av alla naturtyper är hotade och en tredjedel av naturtyperna kan inte evalueras på grund av otillräcklig information. Med andra ord krävs det åtgärder för att uppnå en god miljöstatus i havet, men även fortsatta insatser för kartering av havet.

Det växande och delvist hänsynslösa utnyttjandet av naturen har satt sina spår även i havet. I dag mår Östersjön inte bra, och har inte gjort det på länge. Men vi har den kunskap som behövs för att främja Östersjöns välmående, det kan vi göra genom enkla val i vardagen.

Faktum är dock att förändringarna i havet sker med dröjsmål. Om vi i dag skulle genomföra alla tänkbara åtgärder på gräsrots- och nationell nivå, skulle vi se en liten förbättring först inom tio år och en större förbättring om tjugo år. Därför är det ännu viktigare att börja med förändringarna redan i dag och inte skjuta dem på framtiden.

Förändringar sker sällan snabbt, och speciellt inte då det handlar om attityder och brist på kunskap, som kan sätta käppar i hjulet. Inom Marthaförbundets Östersjö-projekt vill vi lyfta fram glädjen med ett rent Östersjön, låta er stifta bekantskap med livet under ytan samt bistå med enkla och konkreta tips som ni kan börja tillämpa redan i dag för att nå det gemensamma målet, ett framtida rent hav.

Tänk dig en härlig sommardag. Dina barnbarn är ute vid havet, vattenytan glittrar, en lätt salt doft svävar över vattnet, du hör måsar skräna och ser vattenfåglar simmar här och där. Vattnet är friskt och klart och du kan betrakta livet under vattenytan direkt från bryggan. Alla njuter av den sköna dagen med flera uppiggande dopp i havet.


Se alla artiklar