Pressmeddelande: Marthaförbundet satsar på kvinnor och karriär

En betydande del av det bidrag för verksamheten som Svenska Kulturfonden har beviljat Finlands svenska Marthaförbund r.f. kommer att användas för en ökad satsning på ”kvinnor och karriär”.

Dubbel arbetsbörda för kvinnor

Forskning visar att det fortfarande i de flesta familjer är kvinnan som ansvarar för familjens vardag som helhet. Med tanke på att kvinnor ofta också arbetar heltid och därtill har de flesta uppgifterna i hushållet blir arbetsbördan ofta för stor. Samtidigt ställer samhället allt större krav på kvinnan som yrkesmänniska och ledare.

Skräddarsydd verktygsback för kvinnan

Att växa i yrkeslivet, ta sig an nya utmaningar och våga ta mera ansvar kräver kunskap, insikt och mod. Att som kvinna ta sig in i de världar som idag styrs av män och där på lika villkor kunna häva sig och lyckas kräver en verktygslåda skräddarsydd för kvinnan. Vad som behövs idag – och totalt saknas i det finländska, speciellt det finlandssvenska samhället – är en arena för kvinnor där ledarskapsfärdigheter kombinerade med mentorskap erbjuds. Detta skulle utgöra en god plattform för utveckling av kvinnans egenskaper.

Varje kvinna behöver ett nätverk för att klara sig, såväl privat som inom yrkeslivet. Marthaförbundet inledde sin gärning med att utbilda kvinnor och på samma sätt fortsätter vi. Att utbilda kvinnor och väcka diskussion kring kvinnor och karriär är en fråga om att ge kvinnan beredskap att klara nya utmaningar. Samtidigt vill vi väcka en diskussion i samhället om de krav som ställs på kvinnor i ledande ställning. Det här är en del av det som vi kallar Marthafeminism.

– Vi vill stöda kvinnan i hennes olika livssituationer. Det gäller att hjälpa kvinnan att uppnå en balans i vardagen och finna stöd och nätverk för sin karriär och sitt yrkesliv, säger Christel Raunio, och tackar Svenska Kulturfonden.

Christel Raunio Jessica Jensen
Verksamhetsledare Informatör
För mera information gsm 050 351 3038 046-850 6410

Fakta:

Det finns idag nästan 110 000 chefer i det finländska samhället. Av dem är bara en fjärdedel kvinnor. Kvinnliga ledare hittas främst inom skol- och universitetsvärlden, inom de finländska börsbolagen var antalet kvinnliga styrelseledamöter bara 18 procent förra året. Trenden pekar ändå i en uppmuntrande riktning. Mängden kvinnor i styrelserummen ökar, för två år sedan var antalet kvinnor som hade en styrelseplats i ett börsnoterat bolag bara 8 procent. Inom den statliga och kommunala förvaltningen finns idag en stark lagstiftning om könskvotering vilket främst inom det kommunala har öppnat dörren för kvinnligt beslutsfattande. Inom Marthaförbundet vill vi ändå betona kvinnans framgång på egna meriter.

Pressmeddelandet
Se alla artiklar