Operation Skolmat utvidgas till två nya skolor

Marthaförbundets Operation Skolmat startade förra hösten i Sjundeå och Vasa och nu breddas projektet till att omfatta ytterligare två skolor i Svenskfinland. Det är Malms skola i Pargas och Villa skolan i Karleby som kommer att få ta del av projektet.

Målet med Operation Skolmat är att utveckla lösningar för hur skolmaten kunde göras mera hälsosam och attraktiv. Projektet arbetar för att skapa en positiv attityd bland barn och unga gentemot en sund kost. Eleverna i skolorna får delta i en smakskola, där de erbjuds undervisning i den sensoriska smakträningsmetoden Sapere, och det blir en vecka med grönsaksbuffé av ekologiska råvaror i skolmatsalen. Dessutom ordnas fortbildning för skolkökspersonalen samt en kurs i matlagning för föräldrar tillsammans med sina barn. I samband med projektet utmanas även de lokala politikerna att delta i en lekfull kockduell.

– Skolmaten är i dag bortprioriterad och väl värd att uppmärksammas, säger Marthaförbundets projektledare Harriet Strandvik. Vi vill visa att den industritillverkade maten är dyr och att det blir billigare att själv laga maten, eftersom man får ut mera av råvarorna.

Resultaten från pilotskolorna i Sjundeå och Vasa har varit goda. Projektet har tagits väl emot av såväl skolans elever som kökspersonalen.

– Eleverna har varit positivt inställda och kökspersonalen har rapporterat att barnen har ätit mera av den rikliga grönsaksbuffén och mindre av den dyra industriframställda maten.

Operation Skolmat pågår hela 2010 och finansieras av Jord- och skogsbruksministeriet. Projektet är en del av programmet SRE för främjande av finländsk matkultur.

Mera information och frågor:

Christel Raunio
Förbundsdirektör
Gsm 050 351 3038, e-post: christel.raunio@martha.fi

Harriet Strandvik
Projektledare och hushållslärare
Gsm 044 280 6596, e-post: harriet.strandvik@martha.fi

Se alla artiklar