Mera skrot i omlopp med gratis insamling

Det här betyder i klartext att alla affärer som säljer elektronikapparater måste veta var du närmast kan lämna elektronik- och fordonsskrot som du vill bli av med – gratis!
På adressen www.elker.fi finns en lista på alla insamlingsställen för elektronikskrot.

Du kan också kontakta Birkalands miljöcentral, överinspektör Teemu Virtanen, tfn 03-242 0203 eller överinspektör Sirje Stén, tfn 03- 242 0209.
Se alla artiklar