Med marthaomsorg mot ett nytt år

Svenska samskolan bjöd på en sval sal, men en otroligt hjärtlig och varm stämning. Kloka kvinnor delade med sig av sina kloka ord gällande generationsöverskridande verksamhet, om att växa med Martha, hur vi tillsammans blir starkare och årets UngMartha utsågs. Ingen mindre än Lucina Hagman inledde mötet och hon klev ur sina stora stövlar som vi skulle fylla med dagens verksamhet.

Marthaförbundets vision är en hållbar livsstil genom medvetna val i vardagen. Martha står för kontinuitet, kunskap och kvinnokraft. Vår mission är fortfarande att vara en aktiv samhällspåverkare och opinionsbildare för vår vision, där även marthaomsorgen är en naturlig del av all vår verksamhet. Marthaomsorgen är vårt övergripande tema under de kommande åren. Den innebär omsorg om hem och familj, hushåll, vardagsekonomin och vår konsumtion och om miljön, relationer samt om våra medlemmar, vår personal och tillika vårt stora samhällsansvar. Höstmötet godkände även en motion där vi uppmanas ha omsorg om oss själva som kvinnor. Det temat kommer också att finnas med i vår verksamhet nästa år.

Verksamheten inom Marthaförbundet är bred och aktiv. Efterfrågan på vår rådgivningsverksamhet växer stadigt, och vi är därför glada över att vi kan komplettera basverksamheten med projekt som ger oss möjligheten att rikta en del av verksamheten till specialgrupper. Hotet om en nedskärning i statsunderstödet är ett hot som inte enbart påverkar Marthaförbundet, utan också den målgrupp vi jobbar med. ”En nedskärning i rådgivningsverksamheten betyder en nedskärning för den enskilda personen i behov av stöd”, sade förbundsordförande Harriet Ahlnäs i sitt inledande tal på höstmötet, och hon har rätt. Statsunderstödet är livsviktigt för oss rådgivningsorganisationer, eftersom det kan garantera en tryggad och bred fortsatt verksamhet. Vi skall ändå inte fastna i hoten, utan se möjligheterna. Vi vet att vår verksamhet är efterfrågad och att den behövs, och vi kommer att göra det bästa med de resurser vi har.

Nästa år innebär att de förnyade stadgarna skall godkännas i alla föreningar och en andra gång i våra distrikt. De nya medlemskategorierna träder i kraft år 2014, och då kommer vi att ha ett mera rättvist medlemskap. Alla medlemmar får samma information för samma avgift. Marthorna har nu också möjlighet att möta andra marthor via marthamöte online – en Facebookgrupp skapad av marthor för marthor, och förhoppningsvis kommer vi att mötas under vår medlemskryssning i slutet av oktober. Jag vill gärna uppmana er att läsa verksamhetsplanen som finns på vår medlemssida (www.martha.fi/medlem). Den ger den bästa bilden av all den verksamhet Marthaförbundet omfattar.

Bästa läsare. Vi har snart igen ett helt år av marthaverksamhet bakom oss. I dag kan vi lugnt säga att Martha tryggt lever vidare. Martha är en kvinna i tiden som har visat att det går att kombinera trend med tradition, kontinuitet med nytänkande och att alla generationer är välkomna. Sammanlagt 113 år har snart gått – 113 år av kvinnokraft, gemenskap och kunskap. Vi går nu med marthaomsorg mot ett nytt år. Jag vill å hela personalens vägnar tacka er för året som gått. För alla marthamöten vi fått vara med om. För alla lyckade tillställningar och erfarenheter som vi fått ta del av. För allt ert engagemang, för er kunskap och för era visioner. Vi önskar er en god och fridfull jul och ett framgångsrikt nytt marthaår fullt av omsorg!

Frida Nylund,
tf. förbundsdirektör

Se alla artiklar