Mat utan fusk

Att maten som begrepp intresserar är positivt. Vad vi sätter i oss och inte sätter i oss har en betydelse för vårt välbefinnande. Därför är det speciellt viktigt att vi också granskar vad maten består av.

Marthaförbundet har tillsammans med Ungmartha och Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC) ett gemensamt projekt: Matsnack med Anders. Vi vill hos våra ungdomar väcka intresset för mat, måltiden och sund kost, men också för det kritiska tänkandet. Vi vill att också våra tonåringar börjar läsa innehållsförteckningarna och ifrågasätta äktheten i våra matvaror. Att vi kallar något för mat som mest innehåller tillsatsämnen och där ursprungsingrediensen är en bråkdel av själva produkten, är knappast något vi mera ska godkänna. Att ungdomar uppmuntras att äta livsmedel där smaken framkallats av konstgjorda essenser, är inte heller det en hållbar framtid för kommande generationer. Kritiska konsumenter behövs om vi vill ha en ändring.

De mammor i Helsingfors som lyfte upp diskussionen om potatismoset (som innehöll flera tillsatsämnen) på agendan, fick till stånd en rörelse som resulterade i ett mera kritiskt tänkande hos politiker och kosthållspersonal. Att resultatet dessutom blev att barnen under en längre tid inte alls serverades potatismos i Helsingfors, är en fråga för sig. Det tycks vara svårt att röra ihop potatis, mjölk och lite smör i ett storkök.

Debatten om tillsatsämnen har trots allt fört med sig också ett nytt tänkande inom livsmedelsindustrin. Allt fler produkter marknadsför under devisen ”utan tillsatsämnen”. Ändå ska vi komma ihåg att en del tillsatsämnen de facto behövs. Kanske diskussionen nu därför också lika starkt ska inkludera äktheten i de råvaror som används inom livsmedelsindustrin.

Marthaförbundets projekt Operation skolmat har på flera olika håll i Svenskfinland skakat om politiker, föräldrar, barn och skolpersonal. Äkta råvaror som tillreds i ett kök nära konsumenten smakar bättre och mättar mera än konstgjorda livsmedel som blandats ihop i ett centralkök och färdats någon timme på väg till ett utdelningskök, där de värms upp igen. Att äta är inte bara att tugga och svälja mat för att mätta magen. Att äta är också att äta med ögat, känna doften av maten och uppleva äkta smakexplosioner i munnen samt att äta mat som tillretts av högkvalitativa, rena och äkta råvaror. Det ska väl inte vara så svårt?

Christel Raunio
förbundsdirektör

Se alla artiklar