Marthaförbundet med i EU-projekt kring matlagningstraditioner

I dagens samhälle finns mänskor som vill lära sig matlagning och sunda matvanor, hållbar livsföring och som aktivt värnar om att bevara traditionella lokala recept. Trots det hotas den här kunskapen och de här färdigheterna av nedvärdering och att bli bortglömda.

Traditioner, speciellt på landsbygden omfattar livsmedelsproduktion, tillredning och matlagning, liksom även aktiviteter och festligheter som hänför sig till säsong, råvaror och olika sociala evenemang. Dessa aktiviteter garanterar samhällets fortlevnad som en levande kulturmiljö och bidrar till att forma en identitet och en gemenskap med omgivningen, dess traditioner och mänskor. Traditionell matlagning baserar sig på lokala råvaror och nedärvda kunskaper. De är avgörande faktorer för att garantera en hållbar utveckling på lokal, regional och global nivå.

Speciellt yngre personer har sällan sådana hållbara färdigheter som krävs i en traditionell miljö och förlorar lätt sin fasta förankring i en global omgivning. Äldre personer och kvinnor på landsbygden tenderar att bli isolerade i vår hektiska tid med hel- och halvfabrikat. Det verkar som om det inte finns intresse för de färdigheter de besitter. De är inte vana att sätta sina exakta metoder och mått till pappers. Sådan isolering kan förorsaka sociala, hälso- och ekonomiskt relaterade problem.

Förutom Finland är Tyskland, Italien, Ungern och Wales med om Cross-cooking projektet.

Läs mera på projektet hemsida.
Se alla artiklar