Marthaförbundet lanserar 110 tips för en hållbar livsstil

Konsumenterna har vaknat till det som Marthaförbundet tror starkt på, att välbefinnandet och miljöns tillstånd hänger ihop. Det finns inga snabba fix för att råda bot på miljöproblemen, och Marthaförbundet anser att alla behöver få välja efter sin egen kompass, inte efter stressande förväntningar från omgivningen, konventioner, reklam och status.

- En hållbar livsstil är vår tids största utmaning. Vi lanserar våra 110 tips för en hållbar livsstil i samband med vårt 110-årsjubileum för att inspirera och väcka människor att tänka om och tänka på nytt, också då det gäller de egna attityderna, konstaterar Marthaförbundets förbundsordförande Katarina Rejman.

- Marthaförbundet har en unik position som en frivillig organisation med nästan 10 000 medlemmar som arbetar för samma mål. Via vår projekt- och rådgivningsverksamhet når vi även många andra grupper i samhället, berättar verksamhetsledare Christel Raunio.

Temacirklar för en hållbar livsstil

Arbetet med en starkare profilering på en hållbar livsstil konkretiserades under hösten 2008, när Marthaförbundets första temacirklar för en hållbar livsstil startade i Österbotten. Hittills har närmare 70 personer engagerats i tjugotal temacirklar. För ekologirådgivare Tessa Turtonen kom det stora intresset inte som någon överraskning.

- En hållbar livsstil handlar om att i vardagen fatta sådana små och stora val som kan bidra till en bättre värld, hur obetydliga de än ibland kan kännas. Det handlar också om att finna balans i vardagen, att möta sig själv, och att skapa en livsstil som ger en känsla av meningsfullhet och förväntan.

Marthaförbundets 110 tips för en hållbar livsstil utkommer fredag 15.5.2009. Kontakta Marthaförbundets kansli för ett eget exemplar.

Mera information och frågor:

Christel Raunio, verksamhetsledare
Tfn 050 351 5058, christel.raunio@martha.fi

Teresa Turtonen, ekologirådgivare
Tfn 044 735 4975, teresa.turtonen@martha.fiSe alla artiklar