Månaden för hållbar konsumtion är här!

Månaden för hållbar konsumtion är här!

Under Marthaförbundets kampanjmånad "Köpfri november" uppmanar vi alla att granska sina egna konsumtionsvanor. Målet med månaden är inte att helt avstå från konsumtion, utan snarare att reflektera över hur vi kan påverka världen genom att både anta och bli mer bekanta med mer hållbara konsumtionsvanor.


November är för många synonymt med en konsumtionsinriktad månad, med händelser som Black Friday, Singles Day och Cyber Monday som lockar med rabatter både i fysiska butiker och online. Dessa kampanjer ger oss en anledning att tänka lite extra på hållbar konsumtion.

Vad innebär hållbar konsumtion?

Hållbar konsumtion är en livsstil och ett beteende som syftar till att minimera vår påverkan på miljön samtidigt som det främjar social rättvisa och ekonomisk balans. Det handlar om att göra medvetna val i vad vi köper och hur vi använder våra resurser, med målet att balansera våra egna behov med de behov som kommande generationer kommer att ha.

För att uppnå mer hållbar konsumtion på global nivå krävs insatser från alla samhällssektorer. Att främja hållbar konsumtion inkluderar att stödja miljövänliga och rättvisa företag och produkter. Det innebär att välja ekologiskt odlade livsmedel, köpa från företag som värnar om sina anställda och samhället samt att välja energisnåla produkter.

För att leva mer hållbart är det viktigt att tänka noga på vad vi köper och hur det påverkar miljön och samhället. Genom att göra små förändringar i vår dagliga konsumtion kan vi alla bidra till en mer hållbar och rättvis framtid, både för oss själva och kommande generationer. Det handlar om att ta ansvar och gemensamt arbeta för en bättre värld att leva i.

Vem stöder vi med vår konsumtion?

En viktig aspekt av hållbar konsumtion är att minska överkonsumtion och onödigt slöseri med resurser. Det innebär att välja produkter av hög kvalitet som är hållbara och långvariga istället för att köpa billiga varor som snabbt blir oanvändbara. Att minska avfall och återanvända eller återvinna material i den utsträckning det är möjligt är också en del av detta koncept.

Eftersom efterfrågan genererar utbud, är det viktigt att tänka på vilka företag och produkter vi stöder med våra inköp. Varje köp beskrivs som en röst som konsumenten ger till det företag som producerar varan. Därför är det klokt att fundera på vem du stöder med din konsumtion innan du köper en vara. Vad händer med dina 20 euro när du köper en imitation av en läderväska i en kinesisk webbaffär? Vilken typ av arbetskraft stöder du? Hur ser arbetsvillkoren ut?

När du köper en produkt tillverkad i Finland försäkrar du dig om att produktionen följer gällande lagar och säkerhetskrav, både för de som skapar produkten och för slutkonsumenten. Tillverkaren uppfyller krav på hälsovård, pension och andra sociala skyddsnät som vår lagstiftning ställer krav på. När vi väljer inhemska produkter stöder vi också våra inhemska företagare och skapar arbetsmöjligheter.

Allt börjar med en tanke

Att omedelbart ändra hela sin konsumtionsbeteende är inte realistiskt. Men var och en av oss kan göra något, och små steg kan leda till stora förändringar. Kanske kan den här månaden vara den där du väljer en inhemsk grönsak i säsong istället för en importerad? Kanske kan du hitta en begagnad adventsljusstake? Kanske kan du undersöka ursprungslandet för de kläder du överväger att köpa? Eller varför inte fråga om du kan låna en fonduepanna från en vän istället för att köpa en ny för en enda användningsgång?

Vi måste alla börja någonstans, och vi hoppas att den här månaden blir början på en ny reflektion för dig. Om det känns svårt att ta itu med dessa frågor, kan du åtminstone ställa dig några grundläggande frågor i köpsituationer:

  • Behöver jag det här?
  • Kan jag låna eller hyra istället för att köpa?
  • Kan jag köpa det i andra hand?
  • Kan det repareras om det krävs?
  • Vad är priset per användning?

Genom att även tänka på följande aspekter, är vi redan på väg mot att bli mer hållbara konsumenter.

Återanvänd det du redan har: Utforska dina skåp, vinden eller källaren för att upptäcka föremål du redan äger men kanske har glömt bort. Genom att återanvända det du redan äger kan du minska ditt behov av att köpa nya saker.

Låna istället för att äga: Behöver du verkligen äga allt du använder? Överväg att låna kläder och föremål från vänner och grannar. Du kan också utforska möjligheten att använda tjänster för uthyrning, vilket kan stödja lokala tjänsteproducenter.

Byt med andra: Om du tröttnat på dina ägodelar och kläder, överväg att byta dem med någon i din omgivning som också letar efter förändring. Att delta i klädbytardagar eller engagera dig i byt- och sälj-grupper på sociala medier kan vara ett sätt att hitta personer att byta med.

Välj begagnade varor: Genom att köpa begagnade produkter sparar du på material, energi och transport som annars skulle krävas för att producera nya varor. Dessutom är det ofta ekonomiskt fördelaktigt.

Skapa själv: När du tillverkar dina egna föremål, har du kontroll över produktionsprocessen och kan skapa exakt det du behöver. Detta ger dig möjlighet att göra saker som är anpassade efter dina önskemål och krav samtidigt som du kan vara säker på hur de har tillverkats.

Med hjälp av dessa åtgärder kan du minska din miljöpåverkan och främja en mer hållbar konsumtion som gynnar både dig själv och vår planet.

Vi på Marthaförbundet kommer att utforska ämnet hållbar konsumtion från olika aspekter under hela november månad.

Notera i kalendern bland annat att:

  • Torsdagen den 16 november kommer vi att hålla en live-sändning där vi diskuterar hållbar konsumtion mer ingående och utforskar ämnen som ägande, köp och byte. Sändningen kommer att ledas av ekonomirådgivarna Matilda Hassel och Marina Nygård.
Se alla artiklar