M-klubbarna heter numera UngMartha

UngMartha vill med sin verksamhet förmedla kunskap som förbättrar levnadsvillkoren för barn och unga och som framför allt stärker flickornas ställning i samhället. I verksamheten betonas de husliga, ekonomiska och ekologiska aspekterna, samt de ungas rätt till egen åsikt, eget livsutrymme och god hälsa. Verksamhet ordnas i form av läger, kurser, temadagar och seminarier. Verksamheten omfattar även olika projekt med teman som varierar år från år. En ny hemsida på adressen ung.martha.fi har nyligen öppnats.

Under ett seminarium i början av året utsågs proffsboxaren Eva Wahlström till årets UngMartha 2010. Motiveringen till valet var att Eva med en sund livssyn, goda värderingar och en positiv inställning till livet fungerar som en god förebild för unga.

På årsmötet 5.3.2010 avgick mångåriga ordföranden Anita Paulig och redaktör Maja Ottelin valdes till ny ordförande för organisationen.

Mera information och frågor:

Stina Forsberg
Verksamhetsledare
Gsm 044 280 6813, e-post: stina.forsberg@martha.fi

PRESSMEDDELANDE 7.5.2010

Se alla artiklar