Lätt kost är rätt kost

Året 2005 kommer att innebära en större satsning på ett av Marthaförbundets verksamhetsområden, dvs. hushåll och näring. Vårt projekt ”Hantera vardagen”, som i tre års tid har förverkligats främst inom huvudstadsregionen, är nu en permanent verksamhet inom förbundet och arbetsområdet växer detta år till att omfatta även Västra Nyland och Österbotten.

Samtidigt inleder vi ett projekt kring mellanmål; ”Lätt som en plätt”. Överviktiga barn är ett växande problem i dagens samhälle. I dag är 10–15 procent av skolbarnen överviktiga. En orsak till detta kan ses i att alla barn och ungdomar inte längre har en normal måltidsrytm.

Att matvanorna har försämrats märks på många sätt. Så kallad vuxendiabetes konstateras numera till och med hos barn. Om kosten innehåller rikligt med fett och socker kan den resultera i fetma, som i sin tur ökar risken för diabetes. Förutom att familjernas vardagsrytm har ändrats, skolmaten inte smakar och mellanmål köps från skolans läsk- och godisautomater, är det ett faktum att barn och ungdomar i dag inte heller rör på sig tillräckligt.

Andelen överviktiga barn antas vara 2–3 gånger större än på 1970-talet. Övervikt hos barn tenderar att börja i skolåldern. Av 12–18 åriga pojkar antas var femte lida av övervikt, medan motsvarande siffra hos flickorna är lite lägre.

I år kommer att ges ut riksomfattande rekommendationer för vård av barns övervikt, men preventiva åtgärder behövs också. Marthaförbundets målsättning är därför att under åren 2005–2007 jobba för att ge kunskap om och insikt i rätt kost och näring genom att lyfta upp mellanmålet på agendan. Vi fokuserar på att ge information genom en ny mellanmålsbroschyr och anordna kurser och seminarier inom temat. Vi vill presentera och inspirera till sunda mellanmål – lätt som en plätt.

Christel Raunio
verksamhetsledare

Se alla artiklar