Lär dig sticka vantar

Marthaförbundet, Marttaliitto och garnföretaget Novita står bakom kampanjen Tummen upp! Operation vante som pågår hela året och som ska lära allmänheten att sticka vantar, vilka därefter skänks till olika välgörande ändamål.

Kampanjen tar avstamp i en riksomfattande bussturné som startar i Jyväskylä 28.1 och besöker 19 orter i landet. På följande fem orter i Svenskfinland ger marthorna handledning i stickningens grunder på svenska:

  • Åbo (salutorget) 1.2
  • Raseborg (Ekenäs) 2.2
  • Helsingfors (Narinkens torg) 3.2
  • Karleby (gågatan i centrum) 15.2
  • Vasa (salutorget) 16.2

Stickorna går varma mellan klockan 9.30 och 17.30, utom i Helsingfors där evenemanget fortsätter fram till klockan 18.

Målet med kampanjen är att främja samarbetet över generations- och språkgränserna samt väcka glädjen att få skapa och ge vantar till dem som behöver.

Närmare uppgifter om turnén finns på kampanjens Facebook-sida, klicka här.

Se alla artiklar