Läget i landet kräver en omställning - också hos Marthaförbundet

Läget i landet kräver en omställning - också hos Marthaförbundet

Under de senaste tre åren har det pågått ett stort internt arbete kring Marthaförbundets organisering framåt. En ny strategi har lanserats och vi har utvärderat vår verksamhet.

Omorganiseringen av hela Marthaförbundet startade redan under förra ordförande Andrea Hasselblatts tid. En omfattande förändringsprocess som berörde Marthaförbundets organisationsstruktur genomfördes och följande naturliga steg var en omorganisering av personalresurserna för att kunna möta dagens krav.

Allt handlar om att vi som förbund ska ligga i tiden, helst några steg före. Vi är bra på det vi gör. Vi vill hela tiden förbättra och läsa av det som våra medlemmar behöver.

Förutom de förändringar som handlar om verksamhet, där vi både utvecklar och bygger nytt, har vi också varit tvungna att möta det som alla andra organisationer, företag och offentlig sektor gör som bäst: ett otryggt världsläge och en osäker ekonomi.

Som en del av den tredje sektorn och förbundvärlden är vi inte skyddade eller isolerade från en recession och konjunkturnedgång vars effekter ingen kan förutspå som bäst. Vi kan dock ana att det blir tuffare konkurrens om både statliga medel och andra projektmedel. Det ska vi vara förberedda på.

I dagens läge har vi som förbund ett relativt gott läge inför 2024, men det betyder inte att vi kan vänta på sämre tider. Det handlar om att förutse vad som händer med vår finansieringsbas under 2024-2025 framåt och agera i tid. Effektivitet är naturligtvis en kärna för alla organisationer, men det handlar ännu mera om att klara av att möta upp ett läge där vi riskerar att tappa finansiering.

All förändring är svår. Det kommer vi inte ifrån. Ett faktum är att vi inte har råd att ha allt som det var tidigare. Marthaförbundets historia vittnar om att vår styrka har varit att klara förändring i tid - både i krigstid och under svåra lågkonjunkturer.

Vår omorganisering har givetvis mött kritik. Det förstår vi och vi har det fulla ansvaret - både för personal och för en verksamhet som ska vara hållbar framåt. Processen har varit lång och vi har försökt vara så delaktiga och öppna som möjligt, under 2024 jobbar vi intensivt vidare.

Marthaförbundet är en viktig samhällsaktör - och det ska vi fortsätta vara. Då behövs också en organisation som kan möta upp till det samhälle vi lever i och som kan möta förändringar, även i kärvare tider. Där prövas vi alla, som organisation, som medarbetare, ledning och förtroendevalda. Vi är fullt övertygade om att det är en prövning som vi kommer att klara.


Marthaförbundets centralstyrelse

Se alla artiklar