KVINNOR FRÅN HELA VÄRLDEN MÖTS I ÅBO I JUNI

Marthaförbundet står tillsammans med Marttaliitto och Maa- ja kotitalousnaisten Keskus värdar för de internationella landsbygdskvinnornas världskongress, The Associated Country Women of the Worlds (ACWW) triennalmöte. Kongressen går av stapeln i Åbo mäss- och kongresscentrum 2-10.6.

Under kongressen behandlas resultaten av arbetet inom ACWW:s olika arbetsgrupper och projekt och verksamheten i olika världsdelar. Dessutom diskuteras landsbygdskvinnornas situation och framtid ur ett globalt perspektiv.

Resolutioner och rekommendationer

På kongressen behandlas resolutioner och rekommendationer som har lämnats in av medlemsorganisationerna. På förslag står sex resolutioner. ACWW:s medlemsorganisationer:

o betonar kvinnor som företagare, småskaligt företagande samt företagsamhet som skapar inkomster för kvinnor, samt uppmuntrar internationella aktörer och nationella och lokala beslutsfattare att utveckla landsbygden via kvinnorna.

o uppmanar alla individer att aktivt förbinda sig att skydda miljön genom fostran, forskning och handlingar som stöder en hållbar utveckling.

o uppmanar FN och dess medlemsländer att skapa en ny kultur, en princip för hur vattnet i världen ska förvaltas, som omfattar rent dricksvatten och vatten för bevattning av odlingar.

o uppmanar FN och dess medlemsländer att inkludera energin i alla utvecklingsstrategier och att investera i tidsenliga och rena energiformer.

o uppmanar FN och dess medlemsländer att bättre informera sina medborgare om fetma och de hälsoproblem som fetma medför.

o uppmanar alla regeringar som har undertecknat FN:s milleniemål (om allt från halveringen av extrem fattigdom och stoppa spridningen av HIV/aids till att erbjuda förstastadieutbildning för alla före år 2015) att agera så att målet uppnås.

Dessutom behandlas två rekommendationer. Maa- ja kotitalousnaistenkeskus föreslår åtgärder för att stoppa diabetes typ 2 och Norge föreslår en förstärkning av kvinnans roll i beslutsfattandet.

Finländska kvinnor i fokus

Minister Elisabeth Rehn talar om ”Kvinnor som fredsbyggare” den 8.6 och professor Pirjo Siiskonen om ”Landsbygdskvinnor som bevarare och förändrare i Finland” den 6.6.

Marttaliittos ordförande Merja Siltanen står på förslag till posten som Europaområdets president. De nordiska medlemsorganisationerna stöder hennes kandidatur. Merja Siltanen är utvecklingschef på Turun yliopisto. Hon fungerade som ordförande för Nordens Kvinnoförbund 2004-06 (nuvarande ordförande är Marthaförbundets ordförande Katarina Rejman). Siltanens motkandidater kommer från Wales och Nordirland.

Utflykter och frivilliga

Torsdagen den 7.6 är utfärdsdag för kongressdeltagarna. De kommer att se olika aspekter den finländska kulturen, sevärdheter, museer, industri och landsbygd och träffa kvinnorna i trakten.

Över 80 frivilliga finländskor kommer att delta i kongressen, bl.a. genom att hjälpa till på olika sätt under kongressen, ta emot gäster, fungera som guider, sälja lotter, etc. Under kongressen kommer finländska företagare att finnas på kongresstorget med försäljning av främst lokala produkter.

Medierna välkomna

Välkommen med på kongressen. Arbetsutrymmen för journalister finns i kongresshallen. Medieansvarig är Marttaliittos kommunikationschef Kaisa Rautio, tfn 050-342 0365.

För information på svenska medan mässan pågår går det också bra att kontakta Marthaförbundets kommunikationschef Jessica Jensen, tfn 046-850 6410. Det går också bra att delta i utfärderna 7.6, anmälningar tas emot av projektsekreterare Johanna Packalén, tfn 050-322 1726, johanna.packalen@gmail.com, som också svarar på frågor på svenska.

The Associated Country Women of the World, (ACWW) är med sina ca 9 miljoner medlemmar i 70 olika länder världens största organisation för landsbygdskvinnor. ACWW:s målsättning är att höja landsbygds-kvinnornas och deras familjers levnadsstandard genom utbildning, yrkespraktik och samhällsutvecklingsprogram. Organisationen erbjuder sina medlemmar ekonomiskt stöd genom olika modeller som hjälper kvinnorna att få egna inkomster. Genom sitt samarbete med FN hjälper ACWW kvinnorna att göra sig hörda i internationella sammanhang.

Finlands svenska Marthaförbund, Marthaförbundet, är med sina över 10 000 medlemmar Finlands största svenskspråkiga kvinnoorganisation. Vi har i över 100 år arbetat för att förbättra kvinnans ställning och livsvillkor i samhället. Vi står för kunskap, nätverk och valfrihet – alla förutsättningar för ett jämlikt och balanserat liv. Kunskap är en av Marthaförbundets grundstenar – kunskap ger makt. Vi eftersträvar att synliggöra kvinnorna samhället genom att vara en aktiv opinionsbildare och påverkare såväl nationellt som internationellt.

Frågor?

Verksamhetsledare Christel Raunio, Marthaförbundet,
tfn 050-351 3038 / 09-6962 2555 eller christel.raunio@martha.fi

Projektsekreterare Johanna Packalén, tfn 050-322 1726 eller
johanna.packalen@gmail.com

Verksamhetsledare Liisa Niilola, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus, tfn 020-747 2429

Utvecklingschef Terhi Lindqvist, Marttaliitto, tfn 09-6187 4502

www.acwwfinland2007.com

PRESSMEDDELANDE 10.5.2007
Se alla artiklar