Kortanvändning och valuta utomlands

På din första fråga är mitt svar att det beror på om man lyfter i euro eller annan valuta, var man lyfter och vilket kredit/betalningstidskort det är fråga om. Lyfter man från en automat med Visa Electron kostar det ingenting om man lyfter euron. Lyfter man däremot i annan valuta, till exempel svenska kronor i Sverige, kostar det i regel 2 e per uttag + 2,5 % på uttagsbeloppet, ingen kostnad om den kontoförande banken har kontor och automater i landet.

Lyfter man med ett Visa kredit- eller betalningstidskort från automat är kostnaderna för euro-uttag 1 euro per uttag + 2 % på uttagsbeloppet och för uttag i annan valuta 2 euro per uttag + 2,5 % på uttagsbeloppet. Sker uttaget i en bank är kostnaderna de samma.

Är kortet ett Master Card är automatuttagen i euro kostnadsfria men man betalar i stället ränta på det lyfta beloppet räknat från uttagsdagen tills man betalat uttaget. Ränteprocenten varierar beroende på kundförhållandet mellan ca 9 och 11 %. Automatuttagen i annan valuta, liksom alla sorts uttag i bank, kostar däremot 2 euro per uttag + 2,5 % på uttagsbeloppet. Ingen ränta tas förrän efter följande fakturas förfallodag.

Automatuttag med American express kostar 4 % på uttagsbeloppet minimum 4,25 euro och med Diners Club lika men utan minimiavgift. Har du något annat kort råder jag dig att kontakta företaget det gäller.

På din andra fråga är mitt svar faktiskt också att det beror på; vart man reser, om man tänker på säkerheten, bekvämlighet och så vidare. Fiffigt och billigt kanske inte går hand i hand. Man kan nästan säga att det är en smaksak hur man gör. Fördelaktigt kan vara att betala med betalningstidskort, men det kan ha sina risker. Kontantvaluta kan vara det dyraste beroende på var man växlat den, men det kan vara bekvämast och ibland enda möjligheten.

Själv brukar jag oftast växla litet lokalvaluta på förhand om det är möjligt, annars ta med euron eller dollar beroende på land. Är jag borta en längre tid och behöver större belopp kanske jag tar en del i resechecker. Alltid har jag med mig Visa electron och ett betalningstidskort.

Vad jag vill säga är att jag försöker beakta risker och därför bland annat inte tar med onödigt mycket ”reservpengar” i kontanter. Oförutsedda behov och oplanerade inköp sköter jag oftast med kort och kontantuttag från automat.

Se alla artiklar