Hushållsavdrag för digiboxinstallation

Svar: Svaret är tyvärr nej. Enligt skattemyndigheterna är installationsarbeten av maskiner och apparater i hemmet inte avdragbara utom möjligen i samband med en större renovering. Kostnaden för själva maskinen eller apparaten är aldrig avdragbar, endast arbetskostnaderna.

Men i detta fall alltså inte ens dessa. Antagligen är svaret ingen överraskning för Er och man kan ju ha olika åsikter om digital adaptern, i dagligt språkbruk digiboxen, och installationskostnaden borde vara avdragsgilla eller inte.

Klart är i alla fall att det förutom kostnader medför huvudbry för i synnerhet äldre personer. Det är också dessa som knappast heller själva klarar av installationen. Informationsgruppen för digital-TV, där kommunikationsministeriet och -verket ingår, hänvisar via webbadressen www.digitelkkari.fi i en presentation för seniorer att tilläggsuppgifter fås av bland annat släktingar, vänner, grannar och hemvårdare.

Detta kunde man eventuellt uppfatta som att åtminstone en myndighet anser att installationen hör till hemvårdarens arbete. Skattemyndigheterna kunde fundera på saken ur den synvinkeln.

Se alla artiklar