Gör ett eget insekthotell

Gör ett eget insekthotell

Bidra till mångfalden i vår natur genom att skapa boplats åt pollinerare.

I takt med att städerna växer har många djur mist sina naturliga miljöer för skydd och bosättning. Bland dessa finns bin, fjärilar, nyckelpigor, gulögonsländor och flera andra insekter som är viktiga för pollinering och för att hålla skadeinsekter borta. Genom att skapa boplats åt insekter kan vi hjälpa dem på traven och bidra till mångfalden i vår natur. För att göra det extra inbjudande kan du plantera lockande växter i närheten. Insektlockande växter är bland annat lavendel, syren, fruktträd, rosor, bärbuskar, smörblomsväxter och ärtväxter. Här följer instruktioner för ett insekthotell där bin, fjärilar och nyckelpigor kan trivas.

Du behöver:

  • 20 cm djup trälåda/ram
  • Sluttande tak
  • Obehandlade träblock, plattor eller stor träbit/vedträ (minst 10 cm tjocka)
  • Borrbett i storlek 2–13 mm
  • Ihåliga växter till exempel hallon, vass
  • Torra kvistar
  • Bark
  • Torra kottar

Så här gör du:

Om du har en låda med baksida eller om du planerar att placera ditt hotell i regnskydd eller mot en vägg eller ett taket behöver du inget extra tak.

Borra hål i träblocket/vedträet i olika storlekar, cirka 6-10 cm djupa, men inte igenom. Kolla att borrhålen blir så hela som möjligt och ingången slät genom att sandpappra bort stickor och blåsa bort damm. Hålen kan målas runt öppningen med naturlig färg så insekterna lättare hittar fram till sitt eget bo.

Gör de ihåliga växterna till 15 cm långa pinnar och knyt dem eller lägg dem i knippen på 7–10 stycken med öppningen utåt i ramen.

Fyll luftigt resterande ramar med torra kvistar, bark och kottar blandat med knippen och träbitarna med borrhål.

Uppsättning och underhåll

Placera i full sol mot sydöst (morgonsol), öst eller söder och skyddat från regn. Fäst hotellet stadigt cirka en till två meter från marken utan växtlighet framför ingången.

Rengör bon som inte är i bruk efter sommaren och lyft in i ett kallt förråd eller garage i mitten av september. Ta ut igen i februari/mars när vårsolen börjar titta fram med sin värme.

Källa: Materialet är framtaget inom projektet Giftfritt dagis. Text: Maria Saloranta, illustration Erik Lindroos, färgläggning Magnus Lindström.

Tips

Gör hellre små hotell så minskar risken för mögel och parasiter för insekterna.

Se alla artiklar