Ge ett bidrag till kvinnostödcentret Centrs Marta i Lettland

Ge ett bidrag till kvinnostödcentret Centrs Marta i Lettland

Kvinnovåldet har ökat i Lettland till följd av coronapandemin. Vi ringde upp Iluta Lace som är verksamhetsledare på Centrs Marta i Riga för att höra vilka följder pandemin haft för kvinnostödcentret.

Hjälp att hjälpa

Stöd Centrs Marta i Lettland

Marthaförbundet startade 1998 ett samarbetsprojekt i Lettland, resurscenternätverket Centrs Marta i Riga. Inbetalningar görs till kontonummer FI5780001400061751 (Danske Bank). OBS! Skriv i meddelandefältet att du önskar stöda Centrs Marta, eftersom insättningen går till ett uppsamlingskonto.

Hur syns coronapandeminCentrs Marta?

– Vi har tydligt märkt av pandemin i vårt arbete. I år är det fler kvinnor än tidigare som tar kontakt för att de utsatts för våld i hemmet, och dessutom är våldet de utsatts för grymmare än tidigare. Också det sexuella våldet har ökat. Det är svårt att distansjobba hemma för den som utsätts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld i hemmet. Dessutom har pandemin och restriktionerna i samhället gjort att det är lättare för aggressiva män att följa med vad kvinnan gör och hota henne.

– Fram till slutet av oktober har mer än 200 kvinnor sökt hjälp på Martha Centrs i Riga, utöver det har vi hjälpt 14 kvinnor som varit offer för människohandel eller prostitution.

Hur har ni anpassat er verksamhet under pandemin?

– Centrs Marta har anpassat sig så att de kvinnor som behöver hjälp kan få kontakt med specialister såsom psykologer och jurister under sådana tider på dygnet då det är tryggt för dem, oberoende av om det gäller besök på Centrs Marta eller att kvinnan får hjälp hemma.

– Samtidigt har detta lett till att även personalen på Centrs Marta behöver extra stöd för att klara av situationen och motverka utbrändhet, då arbetsmängden ökat och situationerna är mer krävande att hantera. Vi behöver mera resurser också för att stöda den egna personalen.

Vi behöver mera resurser också för att stöda vår egen personal för att motarbeta utbrändhet i en situation då arbetsmängden har ökat och situationerna är mer krävande att hantera, säger verksamhetsledare Iluta Lace på Centrs Marta i Riga. Foto: Centrs Marta.

Hur används de pengar som samlas in via Marthaförbundet?

– Då vi får in pengar avgör vi vad som är mest akut i den situationen och var behoven är störst, det kan gälla juridiska tjänster, psykologiskt stöd, socialarbetare eller resurser till telefonlinjen.

– Som exempel kan jag berätta att en del av pengarna vi hittills fått in används för juristkonsultationer. En konsultation kostar 30 euro. Pengarna används också för vår socialarbetare som leder och koordinerar specialisternas arbete, och ser till att till exempel en våldtagen kvinna får hjälp. Dessutom utbildar hon poliser och socialarbetare så att de förstår situationen då någon utsatts för sexuella brott eller våld i hemmet. Pengarna har även använts för att ha en anställd som svarar i telefonen då kvinnor ringer. Den här  personen är den första som lyssnar då en kvinna berättar om sina hemska upplevelser och lotsar henne sedan vidare så att hon får den hjälp hon behöver.

Centrs Marta hjälper även utsatta kvinnor i Belarus. Vad har ni bidragit med?

– Belarus är vårt grannland och vi kan inte blunda för vad som pågår där. Vi har täta kontakter människor som jobbat för demokrati och kvinnans rättigheter i Belarus. I samarbete med en lokal organisation har vi kunnat erbjuda juridisk hjälp och psykologisk hjälp för utsatta kvinnor.

– Centrs Marta har kunskap om att hjälpa människor i de mest utsatta situationerna, såsom kvinnor som blivit sexuellt utnyttjade eller våldtagna. För att dela med oss av den här kunskapen har vi ordnat online-utbildning för volontärer i Belarus, där de får lära sig att tala med offer för sexuellt våld och möta människor som har hög risk för självmord. De har fått lära sig hur människor beter sig i kris, och hur tala med någon som blivit våldtagen. Det här är sådant som volontärerna i Belarus inte hade erfarenhet av. Via våra kontakter har vi fått höra att de praktiska råden vi delade med oss av genast kom i användning, och att de varit till stor hjälp för volontärerna som bemöter hjälpsökande.

Stöd Centrs Marta i Riga, Lettland 

Inbetalningar görs till kontonummer FI5780001400061751 (Danske Bank). OBS! Skriv i meddelandefältet att du önskar stöda Centrs Marta, eftersom insättningen går till ett uppsamlingskonto. Inbetalningarna redovisas i tidskriften Martha utan särskild anmälan till redaktionen.

Insamlingstillstånd RA/2020/1018 gäller för tiden 26.8.2020–

Läs mer om Centrs Marta här: Internationell verksamhet

Se alla artiklar