Fortbildning för dagis och eftis

Fortbildning för dagis och eftis

Under fortbildningen får deltagarna konkreta metoder för att väcka en sund och nyfiken inställning till mat. Saperemetoden handlar om att upptäcka och utforska mat med alla sinnen. Metoden har visat sig väcka intresset för bland annat grönsaker samtidigt som den också ger mod att våga smaka på mat.

Tillfället är uppdelat i en föreläsning och praktiska övningar som lätt kan implementeras i verksamhet för barn på daghem och eftisar. Eftisledare får också inspiration till mellanmålen.

Antal deltagare: 15–25 personer
Tid: cirka 3 h
För vem: daghemspersonal, eftisledare eller andra grupper som arbetar med barn i åldern 3–8 år.
Fortbildare: Ann-Louise Ahrenberg och Sofia Grynngärds från Marthaförbundets projekt Tack för maten!
Kostnad: beställaren står för utrymmet

Ta kontakt med oss om du vill veta mera!

Sofia Grynngärds
Projektledare
050 517 2958
sofia (at) martha.fi

Ann-Louise Ahrenberg
Projektkoordinator
050 388 0848
ann-louise (at) martha.fi

tackformaten.fi

Se alla artiklar