Fokus på hållbar livsstil

Marthaförbundets höstmöte godkände och beslöt också att styrelsen ska arbeta vidare med fem motioner (finns i sin helhet på www.martha.fi). Ur motionerna kan utläsas en oro för de mest utsatta grupperna i vårt samhälle, barnen och åldringarna. Motionerna tar fasta på vikten av att få föda på ett näraliggande BB med personlig, svenskspråkig service, vikten av att också 9–13-åriga barn har ett tryggt ställe att tillbringa sina eftermiddagar på, en höjning av folkpensionen, en förbättring av vägavsnittet på stamväg 51 och vikten av att människor på åldringshem och bäddavdelningar ska få en bättre kontakt till omvärlden bl.a. genom att radiosändningar kan erbjudas.

Förbundsordförande Katarina Rejman från Borgå återvaldes och på konstituerande styrelsemöte efteråt valdes Birgitta Penttinen från Jakobstad till andra viceordförande. Anita Paulig från Helsingfors återvaldes till första viceordförande.

Ca 150 marthor mötte upp till höstmöte i Tammerfors i helgen.

Mera information:

Jessica Jensen
Informationschef
Finlands svenska Marthaförbund r.f.
+358 46 850 6410
www.martha.fi
Se alla artiklar