En livsviktig fråga

Gästrin hade utarbetat en modell för självundersökning av bröst och på basis av materialet doktorerade hon år 1994 vid Tammerfors universitet. För 20 år sedan var Marthaförbundet en av de organisationer som var med och grundade föreningen ProMama rf. Syftet med föreningen är att främja tidig upptäckt av bröstcancer, att belysa frågor som rör kvinnohälsa och att uppmuntra kvinnor att känna sina bröst. En kvinna skall vara stolt över att vara kvinna.

I Finland drabbas årligen över 4 000 kvinnor i olika åldrar av bröstcancer. Det betyder att var tionde kvinna insjuknar i bröstcancer. Glädjande är ändå att 90 procent av alla kvinnor enligt statistiken aldrig insjuknar, en positiv siffra vi inte skall glömma. Av bröstcancerfallen upptäcks en tredjedel via screeningmammografi och två tredjedelar i samband med hälsogranskningar eller via självundersökning. Att tidigt upptäcka bröstcancer är viktigt för behandlingen och ger en betydligt bättre prognos för det fortsatta livet.

Även om vi vet att den tidiga upptäckten är viktig för vården, är självundersökning av bröst en fråga vi sällan diskuterar med andra. Med tanke på att så många fall av bröstcancer upptäcks via självundersökning, borde vi ändå kunna ställa den frågan till våra medsystrar lika naturligt som att vi frågar om hon borstat tänderna: När har du senast undersökt dina bröst? När har du senast frågat din vän om hon har undersökt sina bröst? En undersökning som borde vara en del av vår vardag. En undersökning som alla mammor borde lära ut till sina tonårsdöttrar. Men det är en fråga vi helt enkelt inte ställer varandra.

Jag vill gärna uppmana er alla att göra självundersökningen till en regelbunden rutin. Gör det för din egen skull, men också för våra medsystrar som kämpat, som kämpar som bäst och för alla dem som kommer att få kämpa. Gör det för din familjs skull, men gör det framför allt för din egen skull. Du är din egen viktigaste ägodel. Bröstcancer är en kvinnofråga som vi fortsättningsvis skall ta upp till diskussion. För oss skall det vara rosa månad varje månad.

Frida Nylund,
tf. förbundsdirektör


Se alla artiklar