Den internationella konsumenträttsdagen

Medborgarhändelsen "Vad är avfall och hur kan man undgå det", som anknyter till ämnet, arrangeras i riksdagshusets tilläggsbyggnad Medborgarinfo, adress Arkadiagatan 3, Helsingfors, kl. 17.30-19.00. Tillfället är gratis och öppet för alla.

Inledningstal av ordförande för Finlands Konsumentförbund, riksdagsman Susanna Rahkonen. Som ordförande fungerar Maili Mustonen från Kuluttajat r.y. - Konsumenterna r.f.

Representanter för miljöministeriet, affärsvärlden, industrin, samt olika medborgar- och naturorganisationer deltar i diskussionen som leds av konsumenten Maili Mustonen.

Följande har förbundit sig att ställa upp i panelen: forskningschef Terhen Järvinen-Kääriäinen från Föreningen för packningsteknologi, Erja Heino från Finlands Naturskyddsförbund, S-gruppens miljöchef Juhani Ilmola, Tuovi Kurttio från Lepolan Martat, Tarja Riitta Blauberg, miljöministeriet.

Till kommittén för den internationella konsumentsrättsdagen år 2006 hör Kuluttajat - Konsumenterna, Kotitalousopettajien liitto - Hushållslärarnas förbund, Finlands konsumentförbund, Synskadades centralförbund, Marttaliitto, Finlands svenska Marthaförbund, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus, Luonto-Liitto och konsumentverket.

Tillfället är öppet för alla.

Tilläggsuppgifter: Camilla Sederholm, 040-845 2975
Se alla artiklar