Dålig hörbarhet på Marthakansliet

Vi har noterat att våra telefoner här på kontoret inte tar emot samtal ibland. Vi arbetar på att lösa problemet . Om du inte får kontakt via telefon kan du skriva e-post till på adressen kansliet@martha.fi, eller fornamn.efternamn@martha.fi.

Se alla artiklar