Budgetera och bokför

Budgetera och bokför

Ta ett grepp om din privatekonomi med att lägga upp en budget för utgifter och bokföra vart pengarna går.

Att göra upp en budget är inte svårt. Det innebär att uppskatta inkomster och utgifter under en viss period, och sedan följa med hur budgeten utfaller. Om du börjar med att bokföra utgifterna och inkomsterna, är det sedan enklare att göra upp en realistisk budget. För att vi ska kunna hålla vår budget, måste den vara realistisk.

Inom en större ekonomisk enhet, till exempel en familj, kan alla ha olika drömmar och olika sätt att använda pengar. Det är därför bra om familjen tillsammans kommer överens om spelreglerna för ekonomin, vad som är viktigt och vad man kan avstå från. Om alla är med i planeringen får barnen också en realistisk bild av vad det kostar att leva.

Då du planerar din ekonomi är det viktigt att vara ärlig mot dig själv. Överdriv inte inkomsterna och underskatta inte utgifterna! En del av inkomsterna lönar det sig att spara, så att du har en reservkassa om något oförutsett händer.

Har du inte excel som krävs för att använda bokförings- och budgetbladen, kan du använda OpenOffice.

Se alla artiklar