Beslut från centralstyrelsen

Marthaförbundets centralstyrelse beslutade vid sitt möte 14.9 bland annat följande:

  • Att Marthaförbundets nuvarande organisationsstruktur och hur förbundet ser ut i dag (distrikt, föreningar, kretsar och antalet medlemmar) kommer att presenteras vid höstmötet i Åbo. Våren 2014 utarbetar en styrgrupp som har tillsatts för detta ändamål olika utvecklingsförslag samt gör en konsekvensanalys av dessa. Utredningen presenteras och diskuteras vid förbundets vårmöte 2014.
  • Att kansliet i höst prövar på en ny organisationsmodell, där olika arbetsteam fokuserar på olika arbetsområden: projekt- och rådgivningsteamet, finans och administration, kommunikation och information samt medlemsverksamhet. En nyhet är att förbundets regionala verksamhethetsledare i Österbotten Petra Högnäs inte längre koordinerar enbart medlemsservicen i Österbotten, numera samordnar hon arbetet för förbundets hela medlemskår. Hon har stöd av flera personer som tillsammans med henne förverkligar verksamheten. Under hösten kommer arbetet på kansliet att utvecklas ytterligare, mera information om detta ges i tidskriften Martha och via medlemsbrev.
  • Att införskaffa Avoines medlemsregister till Marthaförbundet. Registret tas i bruk senast 1.1.2014. I början av nästa år kommer alla registeransvariga i distrikten och föreningarna att få utbildning i användningen av det nya registret. Samtidigt inleds det grundläggande arbetet för att medlemsfaktureringen ska kunna ske centralt från och med år 2015. Om detta ingår mera information i bland annat tidningen och kommande medlemscirkulär.
  • Att devisen/temat för verksamheten åren 2014 och 2015 kommer att vara Martha gör gott! Kampanjen Dra åt skogen drar i gång och projekt kring familjearbete, matsvinn, frivilligarbete samt arbete med äldre inleds. Nästa år fyller Marthaförbundet 115 år, vilket firas i arbetets tecken.
  • Att nästa centralstyrelsemöte hålls söndagen den 27 oktober i samband med förbundets medlemskryssning till Stockholm.
  • Att föreslå att vårmötet 2014 hålls i Vasa, där Marthaförbundet står som ansvarig huvudarrangör.
Se alla artiklar