20.08.2013

Sy i knappar med hjälp av tändsticka

Lägg en tändsticka mellan tyget som knappen skall sys fast i och knappen så blir knappen inte så spänt fastsydd.

Se alla tips