20.08.2013

Repor på möbler

Repor på polerade möbler blir mindre synliga om du gnider dem med linolja.

Se alla tips