Tillgänglighet

Tillgänglighetsutlåtande för martha.fi

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten https://www.martha.fi/ och har upprättats / uppdaterats 24.09.2021. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga.

Tillgängligheten har granskats av en utomstående expertorganisation

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven.

Icke-tillgängligt innehåll

1. Omfattas inte av lagstiftningens krav.

 • innehåll som används i undervisning i en avgränsad grupp under en viss tid.
 • filer skapade med kontorsprogram (t.ex. doc, pdf, odt), som har publicerats före 23.9.2018
 • webbinnehåll som har arkiverats före 23.9.2019
 • video- eller ljudinspelningar som har publicerats före 23.9.2020

3. Webbplatsen uppfyller ännu inte alla krav.

 • Möjlig att uppfatta: PDF dokument

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Webbplatsen innehåller PDF dokument vilka inte fyller tillgänglighetskriterier.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.4.12 Se till att det går att öka avstånd mellan tecken, rader, stycken och ord (inofficiell översättning)
  • 1.4.11 Använd tillräckliga kontraster i komponenter och grafik (inofficiell översättning)
  • 1.4.10 Skapa en flexibel layout som fungerar vid förstoring eller liten skärm (inofficiell översättning)
  • 1.4.4 Förändring av textstorlek
  • 1.4.3 Kontrast (minimum)
  • 1.3.4 Se till att allt innehåll presenteras rätt oavsett skärmens riktning (inofficiell översättning)
 • Möjlig att uppfatta: Förinspelad video

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Webbplatsen innehåller förinspelade videoklipp (huvudsakligen Youtube) vilka inte fyller tillgänglighetskriterier.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.2.1 Enbart ljud och enbart video (förinspelad)
  • 1.2.2 Textbeskrivningar (förinspelade)
  • 1.2.5 Ljudbeskrivning (förinspelad)
 • Möjlig att uppfatta:

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

  Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den

  Per e-post

  kansliet@martha.fi

  Tillsynsmyndigheten

  Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland Öppnas i ett nytt fönster. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

  Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

  Regionförvaltningsverket i Södra Finland
  Enheten för tillgänglighetstillsyn
  www.tillgänglighetskrav.fi
  webbtillganglighet@rfv.fi
  telefonnummer växeln 0295 016 000