Viktig enkät om föreningsstödet - kolla din e-post

Enkäten skickas nu ut till 300 medlemmar. Kolla din e-post - och också din skräppost - om du har fått länken till enkäten.


Marthaförbundet utvärderar nu hur det så kallade föreningsstödet upplevs i föreningarna, kretsarna och distrikten. En utvärdering av stödet är obligatorisk för att Marthaförbundet i framtiden potentiellt skall kunna ansöka om större summor för föreningsstödet från Svenska kulturfonden.

Samtidigt funderar vi också på vår genomslagskraft och hur vi i framtiden skall kunna locka nya att delta i vår verksamhet. I slutet av enkäten ingår därför några frågor om det också.

Enkäten skickas nu ut till 300 medlemmar. Kolla din e-post - och också din skräppost - om du har fått länken till enkäten.

För Marthaförbundet är det mycket viktigt att du svarar!

Se alla artiklar