Verktyg för framgång

Att kvinnor faller lättare för det offentliga drevet kan vi också konstatera då vi ser på fallen Mona Sahlin, Anneli Jäätteenmäki, Arja Alho. De senaste exemplen hittar vi som sagt i Sverige, där obetalda tv-licenser, svart arbetskraft och skattefrågor ledde till kvinnliga ministrars avgång. Såväl handelsminister Maria Borelius som kulturminister Cecilia Stegö Chilò fick avgå. Men finansminister Anders Borg sitter kvar, trots att också han anlitat svart arbetskraft.

Vad är det som gör att det går så här? Om små brottsliga handlingar förekommer såväl hos män som hos kvinnor, vad är det som gör att männen sitter kvar och kvinnorna går? Ställer vi högre krav på kvinnor?

Och i förlängningen – om vi ställer högre krav på kvinnor i toppen, vilka krav ställs då på kvinnor som klättrar upp mot toppen? Har samhället beredskap att stödja kvinnan i hennes utveckling som arbetstagare och ledare? Finns det någon som explicit satsar på kvinnan i karriären?

Att växa i yrkeslivet, ta sig an nya utmaningar och våga ta mera ansvar kräver kunskap, insikt och mod. Att som kvinna ta sig in i de världar som i dag styrs av män, och att där på lika villkor kunna häva sig och lyckas, kräver en verktygslåda skräddarsydd för kvinnan. Vad som behövs i dag – och totalt saknas i det finländska för att inte tala om det finlandssvenska samhället – är en arena för kvinnor där ledarskapsfärdigheter erbjuds kombinerat med mentorskap. Detta skulle utgöra en god plattform för en utveckling av kvinnans egenskaper som ledare och ett avstamp för att göra en karriär och lyckas i karriären.

Varje kvinna behöver ett nätverk för att klara sig – såväl inom privatlivet som inom yrkeslivet. Att kunna erbjuda henne ett kunskapsnätverk med inriktning på karriär och ledaruppgifter är något som jag ser som en viktig uppgift, och som Marthaförbundets uppgift. Och jag upplever att detta också är något som olika finlandssvenska aktörer kunde se som ett intressant projekt, ett projekt med framtidsperspektiv. För att inte tala om de företag och organisationer som i dag söker kompetenta ledare med sociala färdigheter och ett brett nätverk.

Marthaförbundet började sin gärning med att utbilda kvinnor, och det gör vi fortfarande. Att utbilda kvinnor och väcka diskussion kring kvinnor och karriär är en fråga om att ge kvinnan beredskap att klara av nya utmaningar. Och förstås samtidigt också att väcka en diskussion i samhället om vilka krav som ställs på kvinnor i ledande ställning.

Låt oss ge kvinnorna en rejäl verktygslåda!

Christel Raunio
verksamhetsledare

Källa: Tidskriften 07/06

Se alla artiklar