Vårmöte i Jakobstad den 22 maj

Finlands svenska Marthaförbund håller vårmöte i Jakobstad den 22 maj kl 13 på Yrkesskolan Optima, Trädgårdsgatan 30. I samband med vårmötet behandlas bland annat tre motioner och ett ärende som enskilda marthor fört till vårmötet.

Det är Jakobstads Marthadistrikts motion om vikten av att man i den offentliga måltiden använder närproducerade råvaror, de österbottniska marthadistriktens gemensamma motion om bevarande av specialsjukvård inom de egna sjukvårdsdistrikten samt Esbo Marthaförenings motion om en attitydförändring till sexuellt våld mot kvinnor genom en satsning på bland annat förebyggande åtgärder och utbildning av poliskår och domare. Därtill behandlas enskilda medlemmars ärende om ställningstagande till kärnkraft och ekologiskt hållbara alternativa energiformer.

Festtalet hålls av riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson och hälsningstalet hålls av distriktsordförande Birgitta Penttinen. Förbundsordförande Katarina Rejman öppnar mötet.

Program:
Lördag 22.5.2010

Kl. 11-12.45 Lunch

Kl. 13.00 Marthaförbundets vårmöte

Sång av damkören Madrigalen
Hälsningsord, distriktsordförande Birgitta Penttinen
Sång av damkören Madrigalen
Festtal, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson
Marthasången

Kaffepaus

Ca kl 15 Vårmötet öppnas, förbundsordförande Katarina Rejman
Mötesförhandlingar

Kl. 19.00 Festmiddag med specialskriven underhållning av Johan Fagerudd, Sonja Biskop och Mikael Svarvar

Välkommen med på vårmöte!

Mera information och frågor:

Christel Raunio
Förbundsdirektör
Gsm 050 351 3038, e-post: christel.raunio@martha.fi

PRESSMEDDELANDE 19.5.2010

Se alla artiklar