Vårmöte 5-6.5.2007

Förbundets vårmöte, som det ju numera kallas enligt de nya stadgarna, hålls veckoslutet 5-6 maj i Nykarleby.

För långväga gäster finns möjlighet att komma till Nykarleby redan på fredag 4 maj. Pricka in datumet i kalendern redan nu - möteskallelse, program och närmare information om anmälan m.m. kommer i medlemscirkuläret och ingår i nästa nummer av Martha.
Se alla artiklar