Världens landsbygdskvinnor banar väg för kvinnor

Kongressen tar ställning till resolutioner och rekommendationer som kommer att styra medlemsorganisationernas verksamhet i framtiden:

ACWW:s medlemsorganisationer:
betonar kvinnor som företagare, småskaligt företagande samt företagsamhet som skapar inkomster för kvinnor, samt uppmuntrar internationella aktörer och nationella och lokala beslutsfattare att utveckla landsbygden via kvinnorna.
uppmanar alla individer att aktivt förbinda sig att skydda miljön genom fostran, forskning och handlingar som stöder en hållbar utveckling.
uppmanar FN och dess medlemsländer att skapa en ny kultur, en princip för hur vattnet i världen ska förvaltas, som omfattar rent dricksvatten och vatten för bevattning av odlingar.
uppmanar FN och dess medlemsländer att inkludera energin i alla utvecklingsstrategier och att investera i tidsenliga och rena energiformer.
uppmanar FN och dess medlemsländer att bättre informera sina medborgare om fetma och de hälsoproblem som fetma medför.
uppmanar alla regeringar som har undertecknat FN:s milleniemål (om allt från halveringen av extrem fattigdom och stoppa spridningen av HIV/aids till att erbjuda förstastadieutbildning för alla före år
2015) att agera så att målet uppnås.

Dessutom gavs två rekommendationer. Maa- ja kotitalousnaisten Keskus förslag till rekommendation för åtgärder för att stoppa diabetes typ 2, och Norges förslag att stärka kvinnans roll i beslutsfattandet.

Information:

Verksamhetsledare Christel Raunio, Marthaförbundet, tfn 050 351 3038.
Informationschef Jessica Jensen, Marthaförbundet, tfn 046 850 6410.

Verksamhetsledare Liisa Niilola, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry, tfn 040 555 5035.
Utvecklingschef Terhi Lindqvist, Marttaliitto, tfn Marttaliitto ry, tfn 050 516 9412

Informationsansvarig för kongressen: Kaisa Rautio, förnamn.efternamn@martat.fi, tfn 050 342 0365.

Kongressens hemsida: www.acwwfinland2007.com
ACWW:s hemsida: www.acww.org.uk

ACWW (the Associated Country Women of the World) är världens största organisation för landsbygdskvinnor, med ca 9 miljoner medlemmar i 70 länder. ACWW:s 25 världskongress ordnas för första gången i Finland under tiden 2.-10.6.2007. Konferensarrangörer i Finland är Marthaförbundet, Marttaliitto och Maa- ja kotitalousnaisten Keskus. ACWW:s mål är att ge kvinnorna på landsbygden en röst, att erbjuda utbildning och höja familjers livskvalitet genom samhälleliga utvecklingsprogram, träningsperioder och utbildning. Organisationen erbjuder sina medlemmar praktiskt stöd och hjälp i olika projekt där resultatet ska vara att kvinnorna får en utkomst. ACWW ger också kvinnor en röst i och med det internationella samarbetet med FN:s olika organisationer.

PRESSMEDDELANDE 8.6.2007
Se alla artiklar