Vardagshjälpen svarar på dina frågor

Vardagshjälpen svarar på dina frågor

Kan jag frysa jäst? Hur länge håller skinkan i frysen? Kan jag använda vetemjöl då bäst före-datumet passerat?

Marthaförbundets hushållsrådgivning svarar på dina vardagsfrågor tisdag–torsdag klockan 13–15. Du når hushållsrådgivningen på numret 044 402 6883 eller genom att skriva till hushall@martha.fi. Du kan också ställa frågan via Facebook: facebook.com/marthaforbundet eller Instagram: @marthaforbundet.

Våra hushållsrådgivare svarar på dina frågor gällande mat och matlagning, konservering, kost och näring, städning och klädvård. 

Om du däremot har frågor om coronaviruset ska du vända dig till myndigheterna, som ger tillförlitlig och uppdaterad information om situationen.

Informationen finns samlad på Institutet för hälsa och välfärd, THL:s sidor: https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

För den som inte kan söka information på internet har staten en gemensam telefonrådgivning som ger allmän information om coronaviruset (tfn 0295 535 535, ger service på finska, samt i mån av möjlighet på svenska och engelska). Telefonrådgivningen ger inte hälsorådgivning eller handledning vid akuta symtom. Myndigheterna uppmanar personer som behöver hälsorådgivning att ta kontakt med rätt service:

  • Den egna hälsostationen ger allmän hälsorådgivning.
  • Vid akuta symtom ska man ta kontakt med jouren inom hälso- och sjukvården i det område där man befinner sig.
  • I de områden där Jourhjälp 116117 ännu inte tagits i bruk, ska man kontakta journumret i det område där man befinner sig.
  • I en livshotande nödsituation ska man alltid ringa nödnumret 112.
    källa: https://valtioneuvosto.fi/sv/aktuellt/telefonradgivning-om-coronaviruset

Många känner ångest och oro inför coronaviruset. Institutet för hälsa och välfärd THL har sammanställt en lista på förslag på hur man tar hand om sig själv och sina närstående:  
https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv/-/coronaviruset-kan-ge-bade-vuxna-och-barn-angest-sa-har-tar-du-hand-om-dig-sjalv-och-dina-narstaende?redirect=%2Fsv%2Fweb%2Fthlfi-sv

Om du önskar professionellt samtalsstöd kan du vända dig till Österbottens kriscenter Valo, som besvarar samtal på svenska från hela landet: https://www.mielenterveysseurat.fi/valo/?lang=sv

Även Mieli (Psykisk hälsa i Finland rf) har en svenskspråkig kristelefon: https://mieli.fi/sv/st%C3%B6d-och-hj%C3%A4lp/kristelefon-hj%C3%A4lp-och-st%C3%B6d-i-sv%C3%A5ra-livssituationer

Mannerheims barnskyddsförbund har telefontjänst och nättjänst för barn och unga: https://www.mll.fi/tietoa-mllsta/information-om-mannerheims-barnskyddsforbund/hjalptelefonen-och-natet-barn-och-unga/

Personer som känner sig otrygga i hemmet under coronasituationen kan kontakta Förbundet för mödra- och skyddshem: 
https://ensijaturvakotienliitto.fi/sv

Psykosociala förbundet har sammanställt en lista på stödlinjer eller chattar där du kan få hjälp, när du behöver det:
https://www.fspc.fi/nyheter/stodlinjer-och-chattar-dig-nar-du-behover-det

Se alla artiklar