Våra pengar, våra rättigheter

Det är exempelvis många invandrare som regelbundet skickar pengar till sina anhöriga i hemlandet och utsätts för att bankerna slukar merparten av de surt förvärvade slantarna. Konsument- och hushållsorganisationerna i Finland kommer att gå ut med ett pressmeddelande om detta.

I Helsingfors uppmärksammas dagen på Helsingfors universitets lärarutbildning med ett seminarium under namnet Kuluttajuus arjen taitona – pedagogista tarkastelua. Syftet med föreläsningen och dagen är att stärka intresset för konsumentfostran bland lärarstuderanden och andra samt att presentera det samarbetsnätverk inom konsumentfostran som finns (och där Marthaförbundet ingår) och som medverkar med en utställning.

Se alla artiklar