Vägval

Vägval

Stolt är jag också – inte minst för att ni nu valt en av era egna att leda vårt förbund. Jag kommer från gräsrötterna, har varit martha sedan 1994.

Jag har fått en bra vägledning, och med tiden både insikt, erfarenhet och vänner. Liksom marthorna står stadigt med båda fötterna på jorden i sin verksamhet, så står vårt förbund stadigt på gräsrötternas arbete. Föreningsaktivitet och respekten, för den är på en gång både en förutsättning och målsättning. Lusten och viljan att verka tillsammans är drivkrafterna för vårt förbund.

I dag finns också ett växande intresse för frivilligarbete, det ska vi ta vara på. En klar målgrupp är den växande andelen aktiva seniorer – vi marthor ska bli fler!

Den sociala gemenskapen och känslan av tillhörighet är viktig då en organisation ska överleva och växa. Inom martharörelsen samsas djärva visioner och sunt bondförnuft. Vi har agerat samhällspåverkare och opinionsbildare i 116 år.

Martharörelsen har stött den finländska kvinnan i att välja smart, hållbart, miljömedvetet och samtidigt har vi har uppmuntrat henne att vara samhällsaktiv, rösta och nätverka. Vi har funnits i hennes vardag och vi ska fortsätta att finnas. Vi vet att vår kunskap och vårt stöd behövs.

Ökad miljömedvetenhet

Miljön i alla dess former är en kraftkälla för mig, och jag vill vara med och arbeta för ökad miljömedvetenhet inom alla våra tyngdpunktsområden.

Matsvinnet är en av mina käpphästar. I Finland slänger vi bort 30 procent av vår mat, inte att undra på att vi klagar över att maten är dyr – ämnet är aktuellt och viktigt.

Inom miljöfrågor globalt sett är tillgången till rent vatten en av framtidens största utmaningar. I dag lever 2,8 miljarder människor i brist på vatten. Enda verkliga lösningen på vattenbristen är sparsam användning. Här i vår närmiljö har vattnet i Östersjön en avgörande inverkan på vår livskvalitet. Så länge jag har en chans att påverka fortsätter vi att jobba för ett rent vatten, såväl globalt som i närområdena.

Jag vill gärna också lyfta fram välmående och då menar jag både det fysiska och psykiska välmåendet. Det behövs för den växande skaran seniorer och för alla oss andra som i dag förväntas arbeta tills vi fyllt 65 år eller mer. Vi behöver också lära oss att logga ut och inte vara tillgängliga konstant för att orka och må bra.

Tillsammans med er vill jag arbeta för den finlandssvenska kulturen. Värna om våra traditioner, vårt språk, vår miljö.

När martharörelsen grundades med Lucina Hagman i spetsen fanns hotet mot förryskning och likriktning. Eftersom bildning är ett ideal och ett mål för vår verksamhet är det en viktig uppgift att upprätthålla en levande finlandssvensk kultur och ett levande finlandssvenskt språk.

I bildningssträvanden ingår att sprida kunskap och fungera som sakkunnig inom olika områden som berör kvinnors och familjers liv. Vår uppgift är att se till att också nyfinländare känner sig hemma i vår verksamhet. Dessa uppgifter delar vi med vår systerorganisation Marttaliitto.

Fattig familj

Vi vet att vår sakkunskap behövs i dag på grund av den fattigdom som har ökat i vårt land. Vart tionde barn i Finland lever i dag i en fattig familj. Många pensionärer lever under fattigdomsgränsen. Missförhållandet är naturligtvis politikernas sak att rätta till, vår sak är att hjälpa och bidra med sakkunskap. Vi ska arbeta för välfärden i samhället.

Vi ska fortsätta samarbetet med Marta Centrs i Riga och stödja deras fantastiska verksamhet som kan sprida ringar på vattnet. Vi ska fortsätta att exportera marthaideologin.

Hur central än frivilligverksamheten är kan ett förbund av den här storleken, med 10 000 medlemmar, inte verka utan samhällets stöd. Vi står inför nya utmaningar ifråga om ekonomin. Statsandelarna minskar i Kultur- och undervisningsministeriet budget. Detta kräver nytänkande från vår sida.

Det finaste vi har förutom vår medlemskår, vår historia och verksamheten är vårt unika varumärke MARTHA. Starka varumärken håller vad de kan lova. De levererar alltid minst det du förväntar dig. Ett sådant varumärke är Martha.

Vi ska tillsammans arbeta fram en långsiktig strategi för vårt varumärke och för vår synlighet i sociala medier, som vår verksamhet i dag är en naturlig del av.

Marthas historia är långt densamma som Finlands kvinnors historia. Att i dag få ta emot uppdraget att leda förbundet – att vara en länk i en lång kedja som varken börjar eller slutar med mig känns svindlande. Jag ser fram emot att få lära känna er, att få besöka era distrikt och ta del av era åsikter. Och jag ser fram emot många givande samtal. Och att tillsammans med er föra vårt förbund ännu ett steg in i framtiden. Tack!

Andrea Hasselblatt, förbundsordförande

Se alla artiklar