Våga värva!

Våga värva!

Varför vill Marthaförbundet åter bli en organisation med över 10 000 medlemmar?

– Marthaförbundet är Svenskfinlands största kvinnoorganisation. Sedan 2013 har vi varit nästan 10 000 medlemmar och vi vill komma över den gränsen igen. För oss alla, och även för finansiärerna, är det viktigt att visa att vi lever och mår bra. För det gör vi. Visst förlorar vi medlemmar årligen, men vi har också en stor skara som ansluter sig. Antalet nya medlemmar ökar år för år, men de förbinder sig inte nödvändigtvis till ett medlemskap hos oss för all framtid.

– Det handlar också om att behålla de medlemmar vi har. Välmående föreningar med intressant verksamhet lockar nya medlemmar. Värvning och medlemsvård går hand i hand, och båda delarna är viktiga. Tidigare anslöt sig många i en viss ålder eller livssituation till Marthaförbundet – och om man inte själv anslöt sig så såg svärmor till att man gjorde det. Men i dag är vi en folkrörelse med folk i rörelse, det innebär att vi också måste vara en del av den rörelse som fångar upp potentiella medlemmar i olika åldrar och livssituationer.

Marthaförbundet driver just nu kampanjen Bli martha! Vad innebär den?

– Den innebär att vi aktivt lyfter frågan om ”bli martha” i all vår verksamhet och i sociala medier. Vi vill öppna upp för och välkomna de personer som är intresserade av vår verksamhet för en hållbar livsstil genom medvetna val i vardagen. Och vi vill tydligare synliggöra att vi aktivt välkomnar nya medlemmar.

– ”Vi” är i detta fall förstås förbundet, våra 13 marthadistrikt, 189 marthaföreningar och 193 marthakretsar med de nuvarande 9 781 medlemmarna. Det är vår gemensamma satsning för att garantera att det förbund vi alla tror på lever vidare. Vi uppmanar våra medlemmar att våga värva och att också diskutera sin nuvarande medlemssituation. Vill vi ha flera, varför vill vi det och om vi inget gör – hur länge överlever vår förening? Vårt mål är livskraftiga föreningar som agerar lokalt. Om vi inte lyckas värva en endaste ny medlem, och vi har lika många som årligen avgår, har vi inte en endaste medlem kvar i förbundet år 2027. Och vad det innebär förstår säkert vi alla.

– Det finns föreningar som har värvat alla potentiella i sin by, och de ska också få njuta av den lyckade värvningen. Den ordinarie verksamheten är ändå huvudmålet, men vi marthor måste även bli bättre på att lyfta upp vår egen organisation och allt det goda vi gör.

Vad kan vi förvänta oss av förbundet? Kommer ni och värvar till vår förening?

– Marthaförbundet har i dagarna gett ut en liten värvningsguide ”Våga värva”, som ska inspirera och ge idéer. Det finns inte en lösning som passar alla, utan guiden är tänkt att ge hjälp och stöd på vägen. Men varje förening ansvarar för sin egen medlemsvärvning, ingen annan kan skriva in medlemmar i er förening.

– Men vi erbjuder er vårt värvningsmaterial, såsom värvningsplanscher, inskrivningsblanketter och den lilla värvningsguiden. Många föreningar beställer därtill förbundets tryckta broschyrer, som de sedan ger vidare till potentiella nya medlemmar. Man visar helt enkelt på vad man kan få som martha. Diskutera gärna detta i kretsen, föreningen och distriktet: Hur många nya medlemmar kan vi få, hur gör vi det, vad ordnar vi och var kan vi marknadsföra vår förening? Följande steg är att fundera på hur man bemöter nya medlemmar: Hur ska de inkluderas i verksamheten, vem tar emot dem, hur utvecklar vi verksamheten med mera.

– Vi tror på vårt förbund. Vi känner av kvinnokraften som finns bland oss. Nu gäller det för oss att mobilisera den kraften till en trygg framtid. Vi vet att det finns flera som tror på det Martha som står för: en hållbar livsstil genom medvetna val i vardagen. Och alla är välkomna med!

Är ni intresserade av medlemsvärvningsmaterial? Kontakta Marika Seger eller Petra Högnäs för närmare information och beställning av material.

Se alla artiklar