Vad skall man tänka på när man flyttar hemifrån?

Fråga:

Jag hoppas på att börja studera nästa höst och skulle kanske helst börja annanstans än i Helsingfors där jag bor. Det skulle ju innebära att jag borde flytta hemifrån och det har ju många följder. Vad allt borde man riktigt tänka på när man planerar att flytta hemifrån?

Svar:

Det är mycket som förändras då man flyttar hemifrån men jag skall här naturligtvis begränsa mej till sådant som hänför sig till ekonomin.

Du måste naturligtvis allra först kartlägga dina kommande inkomster och utgifter för att veta vad du har råd med. Beträffande inkomsterna är det ju i första hand olika former av studiestöd som kommer i fråga. Du nämnde inte din ålder, vilket har betydelse i detta sammanhang, så därför är det bäst att du via FPA utreder den biten. I alla fall är det så gott som omöjligt att klara sig på studiestöden utan studielån och/eller andra inkomstkällor. Då du övergår till att uppskatta utgifterna kommer frågan om boendeform upp på agendan. Du måste klarlägga din boendeform och vilka förpliktelser, både ekonomiska och andra, den för med sig. Billigast och lättast att uppskatta kostnaderna för är boende på internat, eftersom alla boendekostnader liksom måltiderna brukar ingå. Denna möjlighet erbjuds inte så ofta och då är boende på hyra i någon form av kollektiv eller som underhyresgäst ett bra alternativ, liksom studiebostäder. Ibland är en vanlig hyresbostad enda alternativet, men utred då möjligheterna att få hyra av t.ex. någon stiftelse. Då du uppskattar boendekostnaderna bör du förutom hyran även beakta kostnader för el, värme och vatten liksom försäkring, internet, telefon, TV och minnas att särskilda avtal skall uppgöras för en del av dem. Hyresavtalet kan också innehålla krav på hyresgaranti och/eller förskottshyra.

En flyttning medför också en del anskaffningar; möbler, textiler, köks- och städutrustning, maskiner och apparater. I detta fall vill jag uppmuntra återanvändning och tanken att allt inte behöver vara splitternytt. Tvärtom blir det ofta hemtrevligare med saker som är bekanta och har minnen i sig. På lopptorg och återvinningscentraler kan du komplettera det du fått hemifrån och av släkt och vänner. Du behöver också i början ett grundförråd av mat, städ- och hygienartiklar. Då du bugeterar = uppskattar de löpande utgifterna kan du följa med motsvarande utgifter hemma och räkna ut din andel. Glöm inte att förutom boendekostnaderna, mat, hygien och hälsa budgetera utgifter för eventuella dagliga resor, studieutgifter, kläder, hobbyn, nöjen och övrigt.

Viktigt då du börjar sköta din egen ekonomi är också att fundera hur du sköter den: när räkningar förfaller i förhållande till när du får dina inkomster och på vilket sätt du betalar räkningar och vad som händer om en räkning blir obetald. Det blir dyrt att betala förseningsräntor och indrivningskostnader. Undvik avbetalningar och snabblån som lätt skapar problem och betalningssvårigheter.

Din budget kan du göra upp med hjäp av ett bokföringshjälpmedel som du hittar på vår hemsida www.martha.fi. Det fungerar också för bokföring om du sedan ”på riktigt” vill bokföra en tid och se hur din budget utfaller.

Avslutningsvis kan man väl säga att den ekonomiska situationen nog förändras då man flyttar hemifrån! Pengarna räcker i allmänhet inte till allt. Man måste välja till vad pengarna skall räcka och lära sig att avstå från annat åtminstone för en tid. Har man en realistisk bild av sin ekonomiska situation är det lättare att säga NEJ till behov och önskningar.

Genom att behärska sin ekonomi kan man undvika betalningssvårigheter och överskuldsättning.

Se alla artiklar