Vad göra inför laman?

Jag har en känsla av att folk snart inte diskuterar annat än ekonomisk nedgång och problem. Massmedierna eldar också gärna på. Även om det inte lönar sig att som haren gömma huvudet i busken, påverkas människan och hennes beteende av oron.

Man skall alltså inte oroa sig i onödan utan i stället konstruktivt försöka fundera över sin ekonomiska situation. Vilka risker som eventuellt hotar en och hur man i så fall kan avvärja dem eller lindra deras inverkan. Viktigt då man talar om risker är att sprida dem, till exempel då det gäller placeringar men också i andra sammanhang.

För den enskilda människan ligger nog den största ekonomiska risken i detta sammanhang i att bli arbetslös. Ett konkret förebyggande råd kunde alltså vara att skriva in sig i en arbetslöshetskassa om man inte redan är det. Ännu har dock inte sysselsättningsläget förutspåtts bli katastrofalt, även om situationen i vissa branscher och i enskilda företag naturligtvis kan bli allvarlig.

En annan sak som diskuteras mycket är läget på bostadsmarknaden. För individen är nog ändå hans personliga lånesituation betydligt viktigare att kartlägga. Här är det för sent att vara efterklok, men de som står i beråd att skaffa bostad och lån borde inte kalkylera för snävt utan se till att de har råd med förändringar i sin ekonomiska situation, hellre välja en billigare bostad så att man klarar eventuella ränteförhöjningar.

De som redan har köpt bostaden och tagit lånet kan i preventivt syfte dra in på sina kostnader och lägga upp en liten reserv. I dagens läge talas det om att räntorna stiger kanske 1 procent. Detta borde inte vara en katastrof om man har litet marginal och då skattelättnader också är att vänta.

Ett annat råd som kommer sig av att jag minns förra ”laman” är att man inte skall köpa en bostad förrän man har sålt den gamla, även om bostadsförmedlaren ”garanterar” att den säljs i ett huj. Då aktualiseras nämligen läget på bostadsmarknaden det vill säga längre försäljningstider och sjunkande priser. Situationen med lån för mer eller mindre två bostäder blir snabbt oöverkomligt för de flesta.

Inflation och stigande priser, i synnerhet matpriserna har varit aktuella, berör var och en och du undrar om man skall sluta köpa. Mitt svar är att man knappast kan sluta men att man gärna borde överväga sina inköp. Har man ansträngd ekonomi måste man helt enkelt göra det.

En kartläggning av utgifterna visar snabbt hurudana utgifter man kan minska. Det är varje gång lika överraskande att se hur stora summor många små inköp tillsammans utgör. Flere praktiska spartips återkommer jag till nästa gång.

Se alla artiklar