Vad behöver kvinnan i dag?

Av Finlands 5,3 miljoner invånare är lite över hälften kvinnor. Kvinnorna i Finland har den högsta utbildningsnivån i Norden, största delen av kvinnorna i arbetslivet arbetar inom servicebranschen och omsorgen, har i medeltal 1,8 barn och förtjänar cirka 15–20 procent mindre än mannen. När kvinnan sluter sina ögon vid en ålder av 83 har hon överlevt mannen med 6 år. Och däremellan har ett helt liv utspelat sig med olika arbetssituationer, familjeförhållanden, sociala nätverk, ansvar för yngre och äldre generationer, intressen, vardagsliv och fest. Så det är klart att varje kvinna inte behöver samma sak.

Marthaförbundet har inom ramen för sitt Kvinnor och karriär-projekt utfört en kvalitativ intervjuundersökning där kvinnor i Svenskfinland har intervjuats om hur de ser på sitt liv och sin karriär. Det som klart och tydligt kom fram var att många av kvinnorna tycker sig ha för lite tid och sakna kontroll över sin livssituation samt vill ha en mera hållbar livsstil på individnivå. Något som stöder den uppfattning vi hade då vi inledde vårt arbete med ett program för hållbar livsstil.

Världen förändras snabbt. Globaliseringen innebär många förändringar – både positiva och negativa. Överkonsumtion, klimatförändringar, avfallsberg, en orättvis fördelning av tillgångarna i världen, den ekonomiska krisen som nu drabbar stora delar av världen är alla faktorer som väcker vår oro för vart samhället är på väg. Den livsstil vi har i dag är inte hållbar i ett längre perspektiv. Att ta ansvar för framtiden och för de val vi gör låter kanske jobbigt och tråkigt. För vi vill samtidigt leva och njuta av ett så gott liv som möjligt. Och kan vi kombinera att leva med ansvar för framtiden samt njuta och också unna oss det goda i livet?

Här ser vi att något håller på att hända. Det är modernt att leva medvetet och hållbart. Flera har liksom vi insett att välfärd och miljö på något sätt hänger ihop. Den nya, medvetna konsumenten finns. Och vi på Marthaförbundet vill visa att det är enkelt att göra något för en mera medveten livsstil. En hållbar livsstil på individnivå som samtidigt kommer att ha en global effekt. Det är ingen stor sak, utan många små som gör det.

Marthaförbundet har en idé för framtiden. Det är vår programförklaring för en hållbar livsstil. Vi har en uppfattning om hur vi vill att världen ska se ut. Därför lanserar vi 110 tips för en hållbar livsstil genom medvetna val, och gör det genom att fokusera på våra olika områden: Mat, Miljö, Ekonomi, Relationer, Må bra och Gör själv. Vi är de första och vi är de enda som gör det just så här.

Eftersom Marthaförbundet har en stor roll då det gäller att förmedla kunskap, kommer vi att se lite annorlunda ut framöver – på flera olika plan. Tidningen är likaså en del av den förnyelsen – mera medveten, gladare, mera aktuell, nyfiknare, modernare och mera tillgänglig.

110 tips för mera tid, bättre möjligheter att påverka sin situation, mera glädje och en mera hållbar livsstil på individnivå – vilken kvinna behöver inte det?

Christel Raunio
verksamhetsledare

Se alla artiklar