Uttalande: Vardagstryggheten i Norden

Uttalande: Vardagstryggheten i Norden

Vid NKF:s sommarkonferens i Mariehamn antogs följande uttalande:

Den rekordvarma sommaren har satt extra fokus på klimatfrågan. Framtidsprognoserna visar också att vi går mot en permanent temperaturökning med påtagliga konsekvenser för miljön och näringsproduktionen för såväl människor som djur. Detta häftiga väderomslag, med bland annat svårsläckta bränder i det egna hemlandet och/eller grannländerna som följd, för oss till oanade klimatkatastrofer om vi inte minskar våra utsläpp av växthusgaser. När bränderna har slocknat återgår livet kanske till det normala igen, men vår trygghetskänsla har fått sig en allvarlig törn.

De nordiska länderna präglas av en stark demokratisk tradition. Vi är många som tänker lika i flera viktiga och avgörande frågor när det gäller tryggheten i vardagen. Våra samhällen delar värden som jämlikhet, jämställdhet och hållbarhet. Oavsett politisk hemvist är vi överens om att en ekonomiskt, socialt och kulturellt hållbar livsstil samt en ren närmiljö utgör själva grunden för en trygg vardag. NKF vill bidra till en hållbar utveckling av samhället. Men vi förväntar oss också att våra nordiska regeringar ska vara aktiva, både som nationella och internationella pådrivare i klimat- och livsföringsfrågor.

Vi är alla en del av lösningen. Var och en av oss kan med praktiska handlingar och smarta val i vardagen motivera varandra att hålla i gång och målmedvetet arbeta för en bättre värld och vardag. Vi får inte ge upp, utan måste fortsätta arbetet att trygga välfärden för kommande generationer.

NKF:s representanter är ense om vikten av trygghet och tillit i vår vardag, och att den nordiska modellen är en stark grund. Att arbeta tillsammans för bestämda mål och värderingar är en verksamhetsmodell som vi har förespråkat i snart 100 år.

Mariehamn 17.8.2018

NORDENS KVINNOFÖRBUND (NKF)

Se alla artiklar