Uttalande om kvinnoföreningar som en viktig resurs i samhället

Vid Nordens Kvinnoförbunds sommarmöte i Reykjavik den 7–10 juni 2012 antogs följande uttalande:

Nordens Kvinnoförbund önskar uppmärksamma den stora kraft som kvinnor med sin kompetens och arbetsinsats har spridit över hav och land för att utveckla vårt samhälle.

Nytänkande i jämställdhetsfrågor och inom design samt det faktum att kvinnor finns med som ledare inom finansväsendet har haft goda följder för vårt samhälle.

Frivilliga kvinnoföreningar bidrar positivt till arbetet att synliggöra kvinnors insatser för högre socialt kapital och bättre hälsa samt utveckling av samhället.

Hur skulle vårt samhälle se ut och fungera om inte det fanns några kvinnoföreningar?

Reykjavik 9.6.2012

NORDENS KVINNOFÖRBUND (NKF)

Se alla artiklar