27.04.2019

Uttalande om hållbarhet och cirkulär ekonomi

Uttalande om hållbarhet och cirkulär ekonomi

Finlands svenska Marthaförbund antog vid sitt vårmöte i Helsingfors den 27 april 2019 ett uttalande om hållbarhet och cirkulär ekonomi. Hållbarhet och cirkulär ekonomi bör beaktas inom beskattning och lagstiftning

Finlands svenska Marthaförbund vill främja ett hållbart liv. Vi lever över våra resurser och 68 procent av växthusgasutsläppen kommer från våra hushåll. Hur vi konsumerar och lever spelar en roll. Inom den cirkulära ekonomin strävar man efter att förlänga en produkts livslängd och återvinna och återanvända. Vi behöver nu en politik som stödjer den cirkulära ekonomin. Vi efterlyser innovationer och nytänk, men också att myndigheterna uppdaterar lagstiftningen och beskattningen.

Hur vi konsumerar och lever spelar en roll.

Som konsumenter ska vi kräva kvalitet och hållbarhet av producenterna, men det krävs också att EU visar vägen. En bra början är de redan uppställda kraven på minimigarantitid, återvinning och återanvändning. Förutom det upplysningsarbete som Marthaförbundet gör behövs åtgärder på nationell nivå.

Ett effektivt sätt att påverka människors konsumtionsbeteende är prissättningen. Finlands allmänna mervärdesskattesats är 24 procent vilket är över OECD:s medeltal. Det ska vara billigare att reparera än att köpa nytt. Fram till 2010 hade Finland en lägre momsbeskattning för till exempel skomakartjänster och sytjänster. Hushållsavdraget stödjer för närvarande reparationer som utförs i hemmet men inte reparationer som görs utanför hemmet. Även Sitra (2015) har påpekat att beskattningen och hushållsavdraget bör stödja cirkulär ekonomi. Skatteavdrag eller sänkt beskattning för underhåll och reparation av ägodelar stödjer servicesamhället och småföretagsamhet och kan därmed ha positiva effekter på sysselsättning, ekonomi och klimatpåverkan.

Skatteavdrag eller sänkt beskattning för underhåll och reparation av ägodelar stödjer servicesamhället och småföretagsamhet och kan därmed ha positiva effekter på sysselsättning, ekonomi och klimatpåverkan.

Finlands svenska Marthaförbund efterlyser ett beslutsfattande där hållbarhetsfrågor och cirkulär ekonomi tas i beaktande inom beskattning och lagstiftning. Folkvalda och tjänstemän bör driva frågor om cirkulär ekonomi framåt på lokal, nationell och europeisk nivå.

Konkreta åtgärder som efterlyses är en lägre momsbeskattning för reparationer och underhåll, samt förändringar i lagstiftningen så att hushållsavdraget även gäller sådana reparationer som utförs utanför hemmet.

Tredje sektorn spelar en mycket viktig roll inom upplysningsarbetet om hållbarhet och cirkulär ekonomi. För att detta upplysningsarbete ska kunna utvidgas måste ökade resurser riktas till organisationerna inom tredje sektorn.

På frågor svarar

Se alla artiklar