Uttalande: Marthorna fördömer de militära insatserna i Ukraina

Uttalande: Marthorna fördömer de militära insatserna i Ukraina

Marthorna uppmanar finländska och europeiska kvinnoorganisationer att kräva ett slut på de militära insatserna i Ukraina.

Marttaliitto och Finlands svenska Marthaförbund stöder Finlands officiella ståndpunkt och fördömer Rysslands militära aktion i Ukraina. Vi kräver att krigshandlingarna omedelbart upphör.

Kriget är en allvarlig kränkning mot barn, kvinnor och familjer. Vi uppmanar de finländska och europeiska kvinnoorganisationerna att kräva ett slut på den ensidiga attacken och ockupationen av Ukraina. Vi bjuder också in ryska kvinnor att förena sig med oss i vårt ställningstagande. Varje offer för krig är för mycket och lidandet är fullständigt meningslöst.

Vi stöder och uppmuntrar alla att i sitt dagliga liv lindra ångesten och rädslan för krig samt att stärka hoppet och den fredliga samexistensen för att vinna över våld och konfrontationer.

En konstruktiv samexistens och en fredlig vardag är bra för alla medborgare, i alla länder. Alla människor ska ha rätt till ett tryggt liv utan våld.

Helsingfors den 25 februari 2022

Finlands svenska Marthaförbund rf 
Andrea Hasselblatt, ordförande

Marttaliitto ry
Sirpa Pietikäinen, ordförande


Martat kutsuvat Suomen ja Euroopan naisjärjestöja vaatimaan sotilaallisen toimenpiteiden lopettamista

Marttaliitto ja Finlands svenska Marthaförbund yhtyvät Suomen viralliseen kantaan ja tuomitsevat Venäjän sotilaalliset toimet Ukrainassa. Vaadimme toimien välitöntä lopettamista.

Sota on vakava loukkaus lasten, naisten ja perheiden oikeuksia vastaan. Siksi kutsumme Suomen ja Euroopan naisjärjestöjä vaatimaan Ukrainaan kohdistuvan yksipuolisen hyökkäyksen ja miehityksen lopettamista. Kutsumme myös venäläiset naiset yhtymään kantaamme. Jokainen sodan uhri on liikaa ja kärsimys täysin turhaa.

Tuemme ja kannustamme nyt kaikkia lievittämään omassa arjessaan sodan synnyttämää ahdistusta ja pelkoa sekä lisäämään toivoa ja rauhanomaista rinnakkaiseloa väkivallan ja sotatoimien voittamiseksi.

Rakentava yhteiselo ja rauhallinen arki on hyväksi kaikille kansalaisille, kaikissa maissa. Kaikilla tulee olla oikeus turvalliseen ja väkivallattomaan elämään.

Martha calls on Finnish and European women's organizations to demand an end to military action

The Marttaliitto and Finlands Svenska Marthaförbund agree with Finland's official position and condemn Russia's military action in Ukraine. We demand the immediate cessation of activities.

The war is a serious violation of the rights of children, women, and families. That is why we call on the Finnish and European women's organizations to demand an end to Russia’s unilateral attack and occupation of Ukraine. We also invite Russian women to join us. Every victim of war is one too many, and the suffering we are witnessing is completely pointless.

We now support and encourage everyone to alleviate the anxiety and fear of war and to increase hope and peaceful coexistence in order to overcome violence and hostilities.

All citizens in all countries should have the right to live in constructive coexistence and enjoy a peaceful everyday life. Everyone should have the right to a safe and non-violent life.

Se alla artiklar