Utställningar om Östersjön

Östersjöforums ”Tio tips”

Östersjöforums utställning ”Tio tips” baserar sig på konkreta tips som den enskilda mänskan kan ta del av i sin vardag för att minska på Östersjöns övergödning, samt på exempel på hur mycket en aktivitet övergöder omräknat i skottkärror med alger. Utställningen är uppdelad i fyra olika delområden: transporter (Från avgas till alg), mat (Kan vi äta Östersjön frisk?), trädgård (Låt det växa i trädgården och inte i havet), och hemmet (Havet och hemmet). Aktuella broschyrer delas ut till intresserade, och exempel på miljövänligare alternativ finns till hands. I frågesporten kan man vinna en fyrtaktssnurra!

Mera information om Östersjöforum: Marthaförbundets rådgivare Camilla Sederholm.
Se alla artiklar