Utemöbler av regnskog - en opålitlig märkesdjungel

Bäst för miljön är det förstås om du väljer möbler av trä som vuxit nära dig själv. Under de senaste åren har popularitet och importen av trädgårdsmöbler i tropiska träslag dock flerdubblats. Avverkningarna av de tropiska regnskogarna är omfattande, och kanske världens allra största miljöhot, eftersom vi människor faktiskt behöver dessa skogar för klimatbalansens och syreproduktionens skull.

De tropiska skogarna och deras artrikedom förstörs och minskar i areal för varje dag som går. I motsats till våra egna skogar kan ingen återplantering återskapa dem då den tunna jordmånen en gång torkat ut efter en avverkning. På möbelmarknaden finns idag en uppsjö olika produktmärken och s.k.”miljögarantier”. Låt dig framförallt inte luras av vilseledande marknadsföring!

Även planterad teak tvivelaktigt

Det enda tillförlitliga miljömärket för importerade träslag är FSC märket (Forest Stewarsship Council). FSC godkända möbler finns till försäljning i välförsedda möbelaffärer. Tyvärr är andra skriftliga eller muntliga försäkringar av återförsäljare och leverantörer om ”bärkraftigt producerat” eller ”statligt kontrollerat” inget att lita på. Militärdiktaturen i t.ex. Burma kan ju faktiskt påstå vad som helst som inbringar pengar.

Därför är det heller inget att lita på formuleringar om att produkten är ”nästan FSC certifierad, eller inne i en ”certifieringsprocess” eller ”klass två certifierat”. Bakom dylika påståenden gömmer sig mycket troligt skövlade regnskogar och illegal avverkning.

Ofta motiveras köp av tropiskt trä med att virket påstås vara odlat, och därför inte skadat naturskogarna. Den krassa verkligheten är tyvärr den, att odlingar i tropikerna ofta iståndsätts först efter att naturskogen skövlats , eller ännu värre bränts ner för att bereda utrymme för de expanderande odlingarna! Vad gör man alltså inte i fattiga länder då pengar av exporten lockar?

Trä som benämns ”hardwood” eller ”hårdträ” kan vara allt från Keruing, mahogny, meranti, balau, shorea, parashorea och xoan dao. Dessa kommer ofta från naturskog, där de avverkas på ett icke-hållbart sätt. Teak och eukalyptus kan komma från odlingar, men endast FSC märket duger alltså som miljöargument! Priset för regnskog i din trädgård kan bli högre än du tror!

Camilla Sederholm

källa: www.snf.se
Se alla artiklar