Unna dig livets goda!

Det är vanligt med fetma, och den ökar. Enligt en studie gjord av Folkhälsoinstitutet har den positiva utvecklingen i finländarnas kostvanor mattats av. Viktindexet ökar igen, och nu är boven i dramat det så kallade dolda sockret. I synnerhet unga flickor ersätter fullvärdiga måltider och mellanmål med godis och läsk. Men socker finns även i produkter som vi inte uppfattar som speciellt ohälsosamma, såsom smaksatt yoghurt och fil, frukostflingor, müsli, snabbgröt och ketchup. Ett sockertest på Brödinformationens hemsidor visar att vissa unga kvinnor får i sig gott och väl 200 sockerbitar per dag, och de flesta andra kommer upp till drygt 100 bitar om dagen, vilket gör sammanlagt 50 extrakilon per år!

Det senaste utspelet i hälsodebatten är Sitras överombudsman Esko Ahos brandfackla om att de som själva förstör sin hälsa ska betala mer för den offentliga sjukvården. Uttalandet är, förmodar jag, tänkt som en tillspetsad kommentar i diskussionen om vad vi i framtiden har råd att bekosta med våra skattepengar, och vad vi själva som medborgare måste stå för. Oroande är dock den diskriminerande tonen i inlägget; den som inte i fortsättningen följer och i praktiken lever upp till de allmänna näringsrekommendationerna (i vilka även motion numera ingår) ska kunna försättas i ojämlik ställning gällande rätten till allmän sjukvård, en social rättighet som i och med vårdgarantin är lagstadgad!

Vi har alla våra knep att hålla oss i form. De flesta motionerar och försöker äta mera frukt och grönt. Men vi har också ett ansvar för dem som inte själva klarar av detta. Det räcker inte med att hänvisa till det personliga ansvaret, det krävs även samhälleliga insatser.

Marthaförbundet antog på sitt senaste årsmöte en motion om sänkt moms på livsmedel. Förbundet föreslår att mervärdesskatten på livsmedel sänks från nuvarande 17 procent till allmän europeisk nivå, det vill säga 6–10 procent. För att finansiera det underskott som uppstår i budgeten skulle man istället höja skatten på onyttiga och ohälsosamma livsmedelsgrupper.

Larmrapporterna om det dolda sockret har fått många att dra öronen åt sig. Men socker är inte skadligt – om man bara äter lite. Enligt rekommendationerna får det dagliga sockerintaget inte överstiga 10 procent av det totala energiintaget. För en person som behöver 2 000 kilokalorier per dag, betyder detta högst 50 gram socker, eller drygt tio bitar smågodis, en tredjedels muffins eller ett halvt glas lemonad och några chips om dagen.

Vi lever i ett samhälle där man inte bejakar njutning i vardagen. Särskilt kvinnor har en självförbrännande förmåga; de tar ansvar för och passar upp alla i sin näromgivning, men glömmer bort sig själva. Tills kroppen kollapsar, eller insjuknar. Ändå kan det räcka med en stund för sig själv med exempelvis en cappuccino och en dagstidning för att göra vardagen mera lustfylld. Så kanske vi alla borde ta exempel av min yngre kollega och unna oss livets goda, men med urskiljning och måtta.

Mikaela Groop
redaktionschef

Se alla artiklar