Understöd för renovering av föreningshus

Understöden beviljas för renovering av föreningshus som är avsedda för fri medborgarverksamhet och ägs av arbetarföreningar, ungdomsföreningar, lantmannaföreningar, småbrukarföreningar och -avdelningar, nykterhetsföreningar, marthaföreningar, FBK-föreningar, hembygdsföreningar, lantbruksproducenternas föreningar, mantalsstiftelser, byaföreningar, olika partiavdelningar och idrottsföreningar. Av särskilda skäl kan understödet även beviljas för renovering av föreningshus som ägs av annan motsvarande förening. För projekt som delvis finansieras ur EU:s strukturfonder kan inte beviljas anslag för renovering av föreningshus.

Finlands Hembygdsförbunds styrelse besluter om understöden på basen av utlåtandet från Föreningshusdelegationen. Medlemmarna i delegationen representerar centralorganisationer med föreningar vilka har hus. Dessutom har undervisnings- och miljöministeriet, Museiverket och Finlands Kommunförbund representanter i delegationen.

Ansökningsblanketter och anvisningar om understöd kan skrivas ut från förbundets webbsida www.suomenkotiseutuliitto.fi eller beställas hos Finlands Hembygdsförbund per tel 09–612 6320 eller e-post toimisto(a)suomenkotiseutuliitto.fi .


Ytterligare information
Leni Pakkala, byggnadsforskare, Finlands Hembygdsförbund, tel 09–6126 3221
Paula Hirvonen, ekonomisekreterare, Finlands Hembygdsförbund, tel 09–6126 3223
Se alla artiklar